Редакція - Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Редакція

Редакційна колегія:

Мирослава Керик, Івона Трохімчик-Савчук, Ольга Попович, Олена Бабакова, Діана Баранська, Оксана Кузьменко

Працівники:

редактор журналу “Наш вибір” – Мирослава Керик
журналісти – Олена Бабакова, Ольга Попович, Іванна Берчак, Юлія Лащук, Іванна Килюшик, Анатолій Зимнін, Павел Лоза, Гжегож Сподарек, Дарина Попіль, Людмила Лабович, Юрій Герасимчук.
переклад – Славомір Савчук
коректор – Людмила Гончарук
технічний  редактор – Андрій Філь
редактор сайту “Наш вибір”– Оксана Кузьменко

Адреса редакції:
Redakcja gazety “Nasz wybór”
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
е-mail: [email protected]

Портал:
е-mаil: [email protected]

Видавець:
Фонд “Наш вибір”
ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa