Редакція

Редакційна колегія:

Мирослава Керик, Тетяна Роднєнкова, Олена Литвиненко, Івона Трохімчик-Савчук, Ярослав Присташ, Ольга Попович, Павел Лоза, Гжегож Сподарек, Іван Козловський, Олена Бабакова, Тарас Шумейко, Дарина Попіль.

Працівники:

редактор журналу “Наш вибір” – Мирослава Керик
журналісти – Олена Бабакова, Ольга Попович, Павел Лоза, Гжегож Сподарек, Юлія Лащук, Тарас Шумейко, Тарас Андрухович, Володимир Прядко
переклад – Славомір Савчук, Юрій Таран
коректор – Людмила Гончарук
технічний  редактор – Андрій Філь
редактор сайту “Наш вибір”– Оксана Кузьменко

Адреса редакції:
Redakcja gazety “Nasz wybór”
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
е-mail: [email protected]

Портал:
е-meil: [email protected]

Видавець:
Фонд “Наш вибір”
ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa