Комісія громадського діалогу у справах іноземців у Варшаві

0

У столичному Центрі соціальних зв’язків (вул. Сенаторська, 27), 20 листопада відбулося засідання Комісії громадського діалогу у справах іноземців.

Комісії громадського діалогу є ініціативно-дорадчими структурами, створеними зацікавленими організаціями третього сектора в співпраці з міською владою Варшави. Через таку співпрацю налагоджуються партнерські відносини, які допомагають знаходити спільні рішення у різних суспільних сферах. 

До завдань Комісії належать співпраця організацій з владою міста у творенні документів, правових актів, підтримці та фінансуванні громадських проектів, оцінці вже прийнятих постанов і рішень в обраній сфері; також призначення дотацій, визначення соціальних потреб та їхнє задоволення, активна співпраця з Варшавською радою діяльності громадської користі, дільничними комісії соціального діалогу і Форумом соціального діалогу та ін.

Створення нової комісії може ініціювати щонайменше 10 громадських організацій, подаючи відповідну заяву до влади міста. Комісії – відкриті, у них беруть участь зацікавленні організації, які також добровільно можуть вийти з комісії в майбутньому. При виборі ради комісії кожна організація отримує по одному голосі незалежно від кількості своїх представників, які беруть участь у засіданнях. До кожної комісії призначений компетентний представник від влади міста. Рада комісії зобов’язана виконувати свої обов’язки протягом року, визначаючи тематику, час та порядок засідань. 

На таких засадах створили Комісію громадського діалогу у справах іноземців. До її складу ввійшла 21 організація, серед них: Фонд «Африка інакше», Центр «Iqraa», Фонд для Сомалі, «Inna Przestrzeń», Фонд розвитку «Окрім кордонів» тощо.

Чергове засідання Комісії відбулося 11 грудня, на ньому обговорювався Закон про іноземців та розроблялися рекомендації щодо співпраці з іноземцями для презентації цих положень у парламенті. Обговорювалося призначення членів у Варшавську раду діяльності громадської користі. 

Додаткова інформація про Комісію: 
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=206

Ірина ПОЛЕЦЬ

Share.