Варто знати. Шкільна освіта в Польщі – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Варто знати. Шкільна освіта в Польщі

5 Серпня 2016
Варто знати. Шкільна освіта в Польщі

У зв’язку зі зміною місця проживання в багатьох батьків постають питання, якою є та чим відрізняється польська система освіти від української,  як перевести дитину до польського навчального закладу, яким чином допомогти дитині адаптуватися до нових умов навчання та перебування.

У Польщі існують кілька типів навчальних закладів:

Державні – знаходяться у веденні державних закладів і фінансуються з бюджету. Навчання є безкоштовним. Батькам можуть бути запропоновані оплати за обіди та виїзди дітей на екскурсії. Державні школи приймають усіх дітей, які проживають у межах відповідного району. За заявою батьків, дитина може бути прийнята до школи в іншому районі, але в цій ситуації рішення про прийняття залежить від наявності вільних місць.

Приватні – знаходяться у веденні приватного власника, фінансуються з коштів оплати за навчання, яка встановлюється навчальним закладом. Можливі додаткові оплати за розгляд документів, оплата вступних іспитів, якщо вони передбачені умовами вступу, оплата інтеграційних виїздів тощо. У навчальних закладах такого типу можуть існувати знижки або пільги на оплату за навчання, про що треба дізнаватися безпосередньо в навчальному закладі.

Громадські – знаходяться у веденні товариства, яке складається з батьків учнів та інших осіб, об’єднаних спільною метою. Навчання платне, оплата встановлюється відповідно до рішення керівництва. Так само як і у приватних навчальних закладах, можливі додаткові оплати й пільги.

Сама система середньої освіти теж дещо відрізняється від української і складається з наступних етапів:

 • Рік підготовки до школи обов’язковий для всіх дітей, що проживають у Польщі. У навчальному році 2016/2017 шестирічні діти (народжені у 2010 році) зобов’язані пройти річну підготовку в дитячому садочку чи дошкільному відділі, організованому при початковій школі, або в іншому закладі дошкільного виховання. Такий обов’язок вступає в дію з початком навчального року в календарному році, в якому дитині виповнилося шість років. За заявою батьків шестирічні діти можуть бути зараховані до першого класу початкової школи за умови, якщо пройшли перед цим річну підготовку.
 • Початкова школа (szkola podstawowa), де діти навчаються з першого по шостий клас. Навчання в початковій школі поділяється на два етапи. На першому – з першого по третій клас – діти мають інтегровану форму навчання. У цей період відсутній чіткий поділ на такі предмети, як польська мова, математика, природничі науки тощо. Більшість предметів викладає один учитель, який є класним керівником. Такі спеціалізовані предмети, як іноземна мова, фізичне виховання, можуть викладатися іншими вчителями. З першого класу в програмі є вивчення іноземної мови (у 80% відсотках – це англійська, на прикордонних територіях це може бути або німецька, або російська мова). У деяких школах наприкінці третього класу діти складають загальнопольський тест компетенцій, який має інформаційне значення і не є обов’язковим, а згоду на нього дають батьки. Результат тесту компетенції третьокласників або його відсутність не впливають на подальший хід навчання дитини.

У державних школах діти мають право на перебування в групі продовженого дня (świetlica), як правило, з 7.00 до 17.00 або 18.00 (подекуди передбачена «добровільна оплата» – про це треба дізнаватися безпосередньо у вибраній школі). Школи часто пропонують багато безкоштовних додаткових занять у позалекційні години. Крім того, під час перебування в групі продовженого дня діти можуть виконувати домашнє завдання під наглядом одного з учителів.

Другий етап навчання охоплює четвертий – шостий класи і передбачає поділ на предмети: польська мова, історія, суспільствознавство, природознавство, іноземна мова, математика, інформатика, технічні заняття (уроки праці), музика, малювання, релігія або етика. У деяких школах, за рішенням директора, може бути введено вивчення додаткових предметів, найчастіше це друга іноземна мова. Викладання ведеться різними вчителями, один з яких виконує обов’язки класного керівника. Перебування в групі продовженого дня можливе тільки у виняткових випадках. Тому батькам варто заздалегідь потурбуватися про опіку над дитиною у позашкільний час.

Наприкінці шостого класу діти складають загальнодержавний екзамен у формі письмового тесту. Він є обов’язковою та необхідною умовою для завершення початкової школи. Для учнів, які не можуть приступити до екзамену через поважну причину, призначається додаткова дата. Якщо дитина не може приступити до екзамену в додатковий строк, тоді вона повторює шостий клас і пише тест через рік. У деяких випадках дитина може бути звільнена від обов’язку складати екзамен, якщо вона є переможцем конкурсів або предметних олімпіад воєводського та регіонального масштабів з одного з предметів групи, які охоплені тестуванням. Крім того, існує можливість звільнення за станом здоров’я або у зв’язку зі складними життєвими обставинами. У цьому випадку директор школи подає заяву на отримання такого звільнення до регіональної екзаменаційної комісії. Екзамен відбувається у квітні, одночасно по всій Польщі. Його результати для шестикласників не впливають на завершення початкової школи, але вони можуть бути прийняті до уваги на етапі прийому до гімназії. Під час екзамену оцінюються навички читання, письмо, вміння аналізувати, використовувати інформацію та застосовувати знання на практиці. Детальна інформація про екзамен для шестикласників знаходиться на сторінці Центральної екзаменаційної комісії www.cke.edu.pl

 • Гімназія (Gimnazjum). Навчання тут має загальний характер і триває три роки. Всім дітям гарантовано місце в державній гімназії за районом проживання. Під увагу беруться результати екзамену в шостому класі, інколи має місце конкурс середнього бала свідоцтва про закінчення початкової школи. Якщо гімназія спеціалізується на вивченні іноземних мов або спортивних дисциплін, то можуть проводитися додаткові вступні іспити. При цьому варто зазначити, що переможці предметних конкурсів (олімпіад) мають пільги при зарахуванні до вибраної гімназії.

Навчальний процес і умови навчання можуть відрізнятися в залежності від виду гімназії:

 • Загальні гімназії – державні гімназії, які гарантують місце навчання за районом проживання. В таких гімназіях можуть бути створені спеціалізовані відділи (класи), рекрутація до яких відбувається відповідно до статуту гімназії:відділ двомовний – як правило, в таких класах два предмети викладаються двома мовами – польською та іноземною мовою, яка вивчається у класі. Кандидати до таких відділів приймаються на підставі додаткових вступних тестів або кваліфікаційної розмови;відділ спортивний – крім обов’язкової програми освіти, діти проходять спортивну підготовку. Кандидати повинні мати відповідний стан здоров’я, який дозволяє фізичні навантаження, що підтверджено медичною комісією, і пройти спортивну рекрутацію, правила якої встановлюються приймальною комісією; відділ інтеграційний – це класи, в яких поряд з усіма учнями навчаються діти зі спеціальними потребами. Загальна кількість учнів у такому класі становить 15–20 осіб, і серед них 3–5 дітей мають спеціальні потреби. На уроках присутній другий учитель, який допомагає організувати навчальний процес таким чином, щоб задовольнити потреби особливих учнів.
 • Академічні гімназії – навчальні заклади для талановитих учнів, умовою вступу до яких є перемога в предметному конкурсі.
 • Інтеграційні гімназії – навчальні заклади, де в усіх класах від 15 до 20 осіб, серед яких 3–5 учнів мають спеціальні потреби. На уроках присутній другий вчитель, який допомагає організувати навчальний процес таким чином, щоб задовольнити потреби учнів. До педагогічного складу інтеграційних гімназій входять учителі зі спеціальною педагогічною освітою.
 • Спеціальні гімназії – навчальні заклади для молоді з різними розладами. Пропонують не тільки спеціально адаптовану програму, а й умови навчання, які відповідають психофізичному стану учнів.
 • Професійні гімназії та гімназії для дорослих – навчальні заклади для осіб, яким виповнилося 18 років і які закінчили тільки початкову школу.

Навчання в гімназії завершується загальнодержавним письмовим екзаменом, який складається з трьох частин: – гуманітарні науки (завдання з польської мови, польської літератури, історії та суспільних наук);– математика й природничі науки (завдання з математики, фізики, хімії, географії та біології); – іноземна мова (англійська, французька, іспанська, німецька, російська, італійська, а з навчального року 2012/2013 – також українська). Мовну частину учень складає на базовому або поглибленому рівні,  про що у вересні повинен подати заяву на ім’я директора школи.

Кожна частина іспиту складається в інший день. Варто привернути увагу до пільг для дітей-іноземців. З відповідною заявою батькам треба звернутися до директора школи у вересні. Учням-іноземцям надається додатковий час на виконання завдань, можливість написання екзамену в окремій аудиторії і користування словником. Найголовніше те, що письмові завдання в тестах формулюються таким чином, щоб бути більш зрозумілими для дітей-іноземців. Також у цьому випадку застосовуватимуться інші критерії оцінювання завдань з польської мови.

Більш детальна інформація щодо проведення загальнодержавного письмового екзамену розміщена на офіційній сторінці Центральної екзаменаційної комісії www.cke.edu.pl –  Школи післягімназіальні (середні школи)  – наступний етап отримання середньої освіти. У Польщі є кілька типів середніх шкіл.

 • Загальноосвітній ліцей (LO) – навчання триває три роки й завершується випускним екзаменом (matura), на підставі якого випускник має право вступу до вищого навчального закладу. Кожен клас у ліцеї відрізняється поглибленим вивченням певних предметів – так званою «спеціалізацією». Деякі навчальні заклади цього типу пропонують навчання частково або повністю іноземною мовою, по закінченні є можливість скласти додаткові екзамени на сертифікат знання іноземної мови або міжнародний екзамен (matura międzynarodowa).
 • Ліцей пластичний (художня школа) – навчальний заклад для випускників гімназій, які зацікавлені загальною освітою й одночасно бажають отримати професійні художні кваліфікації. Навчання триває чотири роки.
 • Технікум (Т) передбачає чотирирічне навчання, надає можливість опанування середньої освіти одночасно з професійними кваліфікаціями. Випускники технікумів можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах (за умови складання екзамену – matura), у післяліцейних школах чи приступити до праці.
 • Базова професійна школа (ZSZ). Навчання триває три роки, закінчується отриманням диплому, що підтверджує професійну кваліфікацію. Також надає можливість продовження навчання в ліцеї, технікумі або загальноосвітньому ліцеї для дорослих.

Окрему увагу треба звернути на екзамен на атестат зрілості (matura), який є загальнодержавним іспитом для випускників середніх шкіл і технікумів, проводиться одночасно в усіх школах Польщі в травні. Він не є обов’язковим. Натомість результат цього іспиту є умовою продовження освіти у вузах для випускників польських середніх шкіл. Більш детальну інформацію про екзамен на атестат зрілості можна знайти на офіційній сторінці Центральної екзаменаційної комісії www.cke.edu.pl

Для дітей, що навчаються в Польщі, існує електронна система реєстрації вступу до навчальних закладів, рекрутація відбувається у квітні. Якщо дитина навчалася в Україні, то для переведення її до відповідного навчального закладу треба звернутися безпосередньо до навчального закладу за місцем проживання (якщо обрано державний навчальний заклад). Разом із заявою про прийняття треба подати:

 • оригінал та копію паспорта (проїзного документа) дитини;
 • оригінал та копію паспорта матері/батька;
 • оригінал та копію свідоцтва про народження (з перекладом присяжного перекладача);
 • оригінал та копію документа, який підтверджує проживання дитини в цій дільниці (прописка, договір оренди);
 • шкільне свідоцтво/табель (або інший документ, що підтверджує кількість років навчання дитини в попередніх класах) із перекладом присяжного перекладача. У разі відсутності таких документів, для визначення відповідного класу директор гімназії може запросити дитину на кваліфікаційну розмову;
 • інші документи, що підтверджують досягнення дитини.У залежності від індивідуальної ситуації керівництво навчального закладу може запропонувати повторення вже пройденого класу в Україні для кращої адаптації учня. Корисно знати, що діти-іноземці, які не володіють польською мовою на достатньому для навчання рівні, мають право на додаткові безкоштовні заняття з польської мови. Користуватися ними можна лише протягом перших 12 місяців перебування дитини в Польщі. Крім того, варто звернути увагу на безліч додаткових занять для дітей, які проводяться в літній період і дозволять дитині адаптуватися до нового середовища перед початком шкільного року.

Процедура вступу чи переведення дитини до приватних або громадських середніх навчальних закладів може дещо відрізнятися, про що треба дізнаватися безпосередньо в обраному навчальному закладі.

к.ю.н. Алла МАЄВСЬКА

 

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись