Дозвіл на перебування на невизначений строк (постійне перебування, перебування довготермінового резидента Європейського Союзу) – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Дозвіл на перебування на невизначений строк (постійне перебування, перебування довготермінового резидента Європейського Союзу)

30 Жовтня 2016
Дозвіл на перебування на невизначений строк (постійне перебування, перебування довготермінового резидента Європейського Союзу)

Якщо б ви хотіли залишитися в Польщі на постійне проживання, то в залежності від критеріїв, яким відповідає ваша ситуація, можете клопотати про надання вам дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу. В принципі обидва ці дозволи дають іноземцю на території Польщі подібні права − зокрема, на постійне перебування в Польщі, працевлаштування без оформлення дозволу, отримання соціальних виплат і допомоги на дітей.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Дозвіл на постійне перебування й дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС видаються на необмежений строк. На карті перебування вписується строк дії самої карти, a не отриманого вами дозволу (у випадку дозволу на постійне перебування строк дії карти становить 10 років, натомість дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС – 5 років). У зв’язку з цим, маючи один із вищезгаданих дозволів, упродовж щонайменше 30 днів до закінчення строку дії карти перебування вам слід подати заяву на ім’я воєводи, відповідно до місця вашого перебування, про видання чергової карти перебування.

У наступних пунктах  публікації у контексті умов надання дозволу на невизначений строк з’являтиметься визначення «неперервне перебування». Однак це не означає, що ви взагалі не могли виїжджати з території Польщі. Перш ніж перейти до наступних розділів, ознайомтеся з визначенням «неперервного перебування».

Що таке «неперервне перебування»?

Ваше перебування в Польщі буде визнане неперервним за умови, що жодна із перерв (жоден виїзд за межі території Польщі) під час перебування в Польщі не тривала довше 6 місяців, а всі перерви в загальному підсумку не перевищують 10 місяців упродовж аналізованого періоду (нижче ви переконаєтеся, що інколи до уваги беруться лише 2 останні роки перебування в Польщі, інколи 3 або 5).

УВАГА! Не вважається перервою в перебуванні ваша відсутність на території Польщі, яка була спричинена тим, що:

  • ви виконували роботу або інші професійні обов’язки за межами Польщі на підставі договору, укладеного з роботодавцем, місцезнаходження якого в Польщі, або якщо ви супроводжували якусь особу в якості чоловіка/дружини або як малолітня дитина;
  • особлива особиста ситуація вимагала присутності за межами країни й не тривала довше 6 місяців;
  • ви виїхали за межі Польщі на практику або заняття, передбачені навчанням у польському виші.

Коли можна отримати дозвіл на постійне перебування в Польщі?

Пам’ятайте, що про дозвіл на постійне перебування ви можете клопотати лише тоді, коли ваше перебування в Польщі є легальним. Виняток становить ситуація малолітніх дітей, які відповідають вимогам щодо надання їм дозволу на постійне перебування.

У нижченаведеній таблиці ви знайдете найбільш поширені передумови надання дозволу на постійне перебування. Ознайомитися з усіма підставами можна у ст. 195 Закону «Про іноземців» за адресою.

Як ми вже згадували у пункті 2.1 цього розділу, до кожної заяви про надання дозволу, а отже й до заяви про надання дозволу на постійне перебування в Польщі також, слід додати:

  • 4 актуальні кольорові фотографії розміром 35×45 мм (так звана фотографія на закордонний паспорт);
  • ксерокопії міжнародного подорожнього документа, тобто паспорта громадянина України для виїзду за кордон (копіювати слід сторінку з персональними даними, а також усі сторінки, на яких є візи, штампи про проходження прикордонного контролю та інші відмітки).

Інші документи, необхідні для процедури розгляду справи про надання дозволу на постійне перебування, вказані в таблиці:

КОЛИ МОЖНА КЛОПОТАТИ ПРО НАДАННЯ  ДОЗВОЛУ НА ПОСТІЙНЕ ПЕРЕБУВАННЯ? ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ
Якщо ви маєте польське походження та намір оселитися в Польщі на постійне проживання.

УВАГА!
Перебуваючи в Польщі нелегально, aле маючи польське походження, ви не можете одразу звернутися з клопотанням про надання вам дозволу на постійне перебування. Натомість можна звернутися з клопотанням про надання дозволу на тимчасове перебування у зв’язку з особливими обставинами, що вимагають короткострокового перебування в Польщі (ст. 181 абз. 1 пункт 2 Закону «Про іноземців», див. пункт 3.1 цього розділу). Після чого, якщо вам буде надано дозвіл на тимчасове перебування, можете клопотати про надання  дозволу на постійне перебування у зв’язку з наявним польським походженням.

− оригінали документів, що підтверджують польське походження принаймні одного з батьків (батька або матері), бабці чи дідуся, або прабабці й прадіда (обох);

− оригінали документів, що підтверджують споріднення з особою, яка має польське походження (ксерокопії повинні супроводжуватися проставленням апостиля, тобто мають бути завірені);

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (640 злотих).

УВАГА! В рамках процедури розгляду справи, під час співбесіди з працівником відповідного відділу воєводської адміністрації ви повинні підтвердити, що бережете польську мову, польські традиції і звичаї або якимось іншим чином довести свій зв’язок із Польщею.

Якщо маєте дійсну Карту поляка та намір оселитися в Польщі на постійне проживання. − ксерокопія дійсної Карти поляка та її оригінал для звірки;

– документи, що підтверджують ваш намір оселитися в Польщі на постійне проживання (наприклад,  трудовий договір, довідка з вишу про продовження здобування вищої освіти, копії свідоцтва про народження дітей, договір оренди/найму квартири).

Якщо ви перебуваєте у визнаному польським законодавством подружньому союзі (у шлюбі) з громадянином Польщі впродовж не менше 3 років і знаходитеся в Польщі неперервно (що таке неперервне перебування – див. пункт 4.1 цього розділу) не менше 2 років на підставі дозволу на тимчасове перебування, наданого вам у зв’язку зі шлюбом із громадянином Польщі або з отриманням статусу біженця, додаткової охорони чи згоди на перебування з гуманітарних причин. − актуальна копія свідоцтва про одруження (видана не раніше, ніж за 3 місяці до подання заяви);

− копія внутрішнього паспорта чоловіка/дружини (тобто того з подружжя, хто є громадянином Польщі);

− копії свідоцтва про народження спільних дітей (якщо ви їх маєте);

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (640 злотих).

Якщо ви перебуваєте неперервно в Польщі впродовж не менше 5 років на підставі статусу біженця, додаткового захисту (враховується також період розгляду справи про надання статусу біженця) або згоди на перебування з гуманітарних причин. − копія рішення про надання захисту;

− документи, що підтверджують обов’язкове (згідно з вимогою закону) п’ятирічне неперервне перебування в Польщі (якщо ви подорожували по території країн − членів Шенгенської зони, то у вашому закордонному паспорті не буде жодних додаткових відміток, тож можна або пред’явити копії проїзних квитків, або просто написати заяву, що ваше перебування в Польщі було неперервним).

За заявою одного з батьків, який є громадянином Польщі, надається дозвіл на постійне перебування його малолітній дитині, що перебуває під його батьківською опікою. Така ситуація може мати місце, коли один із батьків набув громадянство після досягнення дитиною однорічного віку.

УВАГА! Якщо дитина громадянина Польщі народилася на території Польщі й перебуває в країні нелегально, факт її незадокументованого перебування не становитиме підстави для відмови в розгляді клопотання!

− копія свідоцтва про народження;

− копія внутрішнього паспорта одного з батьків;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (640 злотих).

 

За заявою одного з батьків, якому видано дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС в Польщі, надається дозвіл на постійне перебування його малолітній дитині, що перебуває під його батьківською опікою, якщо дитина народилася після отримання цим із батьків дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, або в період строку дії  його дозволу на тимчасове перебування.

УВАГА! Якщо дитина відповідає всім вищенаведеним вимогам щодо надання дозволу на постійне перебування й народилася на території Польщі, a перебуває в країні нелегально, факт її незадокументованого перебування не становитиме підстави для відмови в розгляді клопотання!

− копія свідоцтва про народження;

− копія рішення у справі надання дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, або карти перебування одного з батьків;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (640 злотих).

Коли можна отримати дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу в Польщі?

Про надання дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу ви можете клопотати лише за умови легального перебування в Польщі!

Ви можете отримати цей дозвіл, якщо:

− перебуваєте на території Польщі легально й неперервно (що таке неперервне перебування − див. пункт 4.1 цього розділу) не менше 5 років безпосередньо перед поданням заяви про надання дозволу;

− маєте джерело стабільного й регулярного доходу, якого буде достатньо для покриття витрат на утримання себе (мінімум 634 злотих нетто на місяць, якщо проживаєте самі) та членів сім’ї, котрі перебувають на вашому утриманні (мінімум по 514 злотих нетто на вас і кожного члена сім’ї) та отримували стабільний дохід упродовж 3 років безпосередньо перед поданням своєї заяви;

− маєте медичне страхування або підтвердження покриття страховиком витрат на ваше лікування на території республіки Польща;

− маєте юридичні підстави для перебування в житловому приміщенні.

 

Документи, які вимагаються:

− 4 актуальні кольорові фотографії розміром 35×45 мм;

− ксерокопії міжнародного подорожнього документа;

− документи, що підтверджують обов’язкове (згідно з вимогою закону) п’ятирічне неперервне перебування в Польщі (якщо ви подорожували по території країн − членів Шенгенської зони, то у вашому закордонному паспорті не буде жодних додаткових відміток, тож можна або пред’явити копії проїзних квитків, або написати заяву, що ваше перебування в Польщі було неперервне);

− підтвердження стабільного й регулярного доходу (наприклад,  договір підряду, трудовий договір), зокрема за останні 3 роки (копії річних податкових декларацій із підтвердженням їхнього відправлення до управління податкової адміністрації або копії декларацій, видані податковою адміністрацією). Варто також зберігати дозволи на роботу та трудові договори, договори підряду за останні 3 роки для підтвердження легального виконання роботи);

− підтвердження медичного страхування (Національний фонд здоров’я або страховий поліс);

− договір оренди/найму;

− іноді відповідний орган воєводської адміністрації може попросити вас пред’явити підтвердження реєстрації/прописки, тож якщо маєте таку можливість, пропишіться;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (640 злотих).

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Не кожне перебування в Польщі може бути зараховане до 5-річного перебування (обов’язкового згідно з вимогами закону), необхідного для надання дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС.

До цього періоду не зараховується, наприклад, період заочного здобування вищої освіти, навчання в технікумі, на курсах для випускників середньої школи або період перебування в Польщі на підставі дозволу на тимчасове перебування, що було видане у зв’язку з особливими обставинами, що вимагають короткострокового перебування в Польщі.

Натомість лише половина періоду перебування в Польщі зараховується до 5-річного перебування (обов’язкового згідно з вимогами закону) в ситуації, коли ви перебували в Польщі на підставі візи, виданої з метою здобуття стаціонарної вищої освіти у виші, або дозволу на тимчасове перебування з метою здобуття стаціонарної вищої освіти чи для заочної аспірантури.

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись