Дозвіл на тимчасове перебування (карта тимчасового перебування) – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Дозвіл на тимчасове перебування (карта тимчасового перебування)

29 Жовтня 2016
Дозвіл на тимчасове перебування (карта тимчасового перебування)

Дозвіл на тимчасове перебування, як правило (у представленій нижче таблиці наведені винятки), може бути наданий, якщо обставини, які ви опишете в заяві як підставу вашого клопотання про надання дозволу («основна мета перебування», польською: «główny cel pobytu»), обґрунтовують доцільність вашого перебування на території Польщі впродовж терміну, що перевищує 3 місяці.

Однак пам’ятайте, що цей тримісячний період буде обчислюватися з дня видання рішення у вашій справі. У зв’язку з цим час, упродовж якого розглядатиметься ваша заява, до цього періоду не зараховується. Згідно з положеннями Адміністративно-процесуального кодексу, вирішення справи має завершитися впродовж 1–2 місяців, однак на практиці процедура триває довше. Час розгляду заяви в середньому, залежно від воєводства, становить від 3 до 6 місяців.

ПРИКЛАД. Якщо ви маєте договір підряду на 5 місяців i подали заяву про надання вам дозволу на перебування й роботу, a розгляд вашої справи триватиме 3 місяці, то на день видання рішення ваша ситуація вже не відповідатимете вимозі щодо наявності мети перебування (робота), якою ви обґрунтовували в заяві більш ніж тримісячне перебування в Польщі. У такій ситуації ви отримаєте відмову.

Закон «Про іноземців» встановлює кілька базових передумов, що можуть становити підставу для надання дозволу, хоча допускається також можливість надання дозволу з причин, які безпосередньо не описані в законі, але в переконливій формі викладені іноземцем у його заяві.

У нижченаведеній таблиці представлені найбільш поширені обставини надання дозволу на перебування, описані в законі. Паралельно (для кожної з обставин) подано також важливу інформацію стосовно процедури розгляду заяв, а також (у правій колонці) – строки, на які видаються дозволи, та перелік документів, які вимагаються в рамках процедури. Пам’ятайте, що завжди потрібно додати до заяви 4 актуальні кольорові (так звані паспортні) фотографії та ксерокопію міжнародного подорожнього документа (див. пункт 2.1 цього розділу)!

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування

ОСНОВНА МЕТА ПЕРЕБУВАННЯ.
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
СТРОК, НА ЯКИЙ ВИДАЄТЬСЯ ДОЗВІЛ.
ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ
ОСВІТА
Здобування освіти в вищому навчальному закладі означає початок або продовження стаціонарної освіти першого (бакалавр) або другого (магістр) рівнів, безперервної професійної вищої (магістерської) освіти, а також освіти третього рівня (аспірантура) як стаціонарної, так і нестаціонарної форми
або проходження підготовчого курсу для початку стаціонарної вищої освіти з польською мовою викладання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ
Здобування освіти становить обов’язкову передумову надання дозволу, яка означає, що дозвіл видається після виконання виписаних в законі умов і представлення разом із заявою усіх необхідних документів, що вимагаються.Якщо ви клопочетеся про надання першого дозволу на тимчасове перебування на підставі здобування стаціонарної вищої освіти або проходження підготовчого курсу для початку стаціонарної вищої освіти з польською мовою викладання, a працюєте або здійснюєте господарську діяльність в Польщі – вам буде видане відмовне рішення.
Натомість, якщо клопотатимете про черговий дозвіл з метою здобування освіти у виші, a виконання роботи розпочали в період строку дії попереднього дозволу – виконання роботи не становитиме причини для відмовного рішення у вашій справі.

Якщо ви плануєте залишитися у Польщі на постійне перебування i клопотати в майбутньому про надання вам дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу, пам’ятайте, що до необхідного для цього строку перебування, який вимагається нормативно-правовими актами, зараховується лише половина періоду перебування на підставі дозволів, наданих із метою здобуття вищої освіти (див. пункт 4.3 цього розділу).

Строк, на який видається дозвіл

Перший дозвіл видається на строк 15 місяців, а наступний – на строк до 3 років.

Однак якщо здобуття вищої освіти/курс тривають менше 1 року, то перший дозвіл буде виданий на період здобування освіти/тривання курсу плюс 3 місяці.

Документи, що вимагаються

– довідка з вищого навчального закладу про зарахування в студенти або про продовження здобуття вищої освіти/зарахування на підготовчий курс для початку стаціонарної вищої освіти з польською мовою викладання;

− підтвердження здійснення оплати, якщо виш платний (оплата 1 семестру або 1-ї частини вартості, якщо є можливість оплати частинами (в розстрочку)), або наявності достатніх фінансових засобів для здійснення оплати за освіту;

− підтвердження наявності достатніх фінансових засобів для  утримання в Польщі себе та ймовірних членів сім’ї, які перебувають у країні на вашому утриманні (таким підтвердженням можуть слугувати витяг із банківського рахунку, документ, що підтверджує призначення національної чи закордонної стипендії, або довідка з банку про рівень кредитного ліміту по кредитній картці);

− квиток для повернення додому або фінансові засоби для покриття дорожніх витрат на повернення до країни походження, тобто до держави, громадянином якої ви є (у випадку України – 200 злотих). Якщо ви приїхали до Польщі чи перебуваєте тут разом із членами своєї сім’ї, котрі знаходяться на вашому утриманні, слід також пам’ятати про фінансові засоби для повернення додому кожного члена вашої сім’ї;

− підтвердження наявності медичного страхування, фінансованого з державних джерел (Національний фонд здоров’я) або приватного (страховий поліс), яке покриватиме кошти лікування на території Польщі;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих).

Фінансові засоби, які ви мусите мати, це щонайменше  635 злотих нетто на кожен місяць перебування впродовж 15 місяців або на  весь строк перебування в Польщі, якщо він становить менше 15 місяців. Це може бути еквівалент зазначеної суми в іноземних валютах. У випадку перебування впродовж 15 місяців загальна сума становитиме 9525 злотих + 200 злотих на квиток = 9725 злотих.

Якщо ви приїхали до Польщі чи перебуваєте тут разом із членами своєї сім’ї, котрі знаходяться на вашому утриманні, мусите мати фінансові засоби для покриття витрат на утримання себе та кожного члена сім’ї у розмірі щонайменше 515 злотих на особу, на кожен місяць перебування впродовж декларованого періоду перебування або еквівалент цієї суми в іноземних валютах.

НАВЧАННЯ
Навчання означає інші форми здобуття знань, ніж стаціонарна освіта  у виші, тобто, наприклад, нестаціонарне навчання (заочне й вечірнє), навчання в технікумі/на курсах для випускників середньої школи, а також на курсах іноземних мов.

У частині «CI» заяви про надання дозволу на тимчасове перебування слід вказати, що основною метою перебування є «інші обставини», додавши пояснення: «початок/продовження навчання».

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ

Початок або намір почати навчання становить факультативну (тобто додаткову), а не обов’язкову (як у випадку стаціонарного здобуття вищої освіти) передумову для надання дозволу на тимчасове перебування. Це означає, що дозвіл не надається автоматично після виконання визначених законодавчими/нормативно-правовими актами вимог, a лише може бути наданий. Тому важливо довести, що ваше перебування в Польщі необхідне у зв’язку з початком навчання. Позитивно вплинути на завершення процедури вашого клопотання може збільшена кількість лекційних годин. Наприклад, можна записатися на навчання за кількома спеціальностями, в 2−3 технікумах або на 2−3 курси, щоб довести, що навчання є важливою підставою вашого перебування в Польщі впродовж більш ніж тримісячного строку.

Пам’ятайте, що строк перебування в Польщі на підставі цього дозволу не зараховується до періоду перебування, який вимагається для отримання статусу довготермінового резидента ЄС в Польщі (див. пункт 4.3 цього розділу).

Строк, на який видається дозвіл

Дозвіл видається на період навчання, але не довше ніж на 1 рік.

Документи, які вимагаються

– довідка від суб’єкта, на балансі якого перебуває технікум (курси), про зарахування до технікуму/на курси або про продовження навчання;

− підтвердження здійснення оплати (якщо навчання платне) або наявності достатніх фінансових засобів для здійснення оплати за навчання;

− підтвердження наявності достатніх фінансових засобів для забезпечення утримання в Польщі себе та ймовірних членів своєї сім’ї, які перебувають тут на вашому утриманні (таким підтвердженням можуть слугувати витяг із банківського рахунку або довідка з банку про рівень кредитного ліміту по кредитній картці);

− квиток на повернення додому або фінансові засоби для покриття дорожніх витрат на повернення до країни походження (у випадку України – 200 злотих). Якщо ви приїхали до Польщі чи перебуваєте тут разом із членами своєї сім’ї, котрі знаходяться на вашому утриманні, слід також пам’ятати про фінансові засоби для повернення додому кожного члена вашої сім’ї;

− підтвердження наявності медичного страхування – фінансованого з державних джерел (Національний фонд здоров’я) або приватного (страховий поліс), яке покриватиме кошти лікування на території Польщі;

− підтвердження місця проживання в Польщі (наприклад, договір найму/оренди або договір позички (передача в безоплатне користування) кімнати або квартири, довідка зі студентського гуртожитку або підтвердження реєстрації/прописки);

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих).

Фінансові засоби, які ви мусите мати, це щонайменше  635 злотих нетто на кожен місяць перебування впродовж 1 року або, якщо навчання триває менше року, то на час тривалості навчання. Це може бути еквівалент суми в іноземних валютах.

Якщо ви приїхали до Польщі чи перебуваєте тут разом із членами своєї сім’ї, котрі знаходяться на вашому утриманні, мусите мати фінансові засоби для покриття витрат на утримання себе та кожного члена сім’ї у розмірі щонайменше 515 злотих на особу, на кожен місяць перебування впродовж декларованого періоду перебування або еквівалент цієї суми в іноземних валютах.

ПОШУК РОБОТИ ВИПУСКНИКОМ ПОЛЬСЬКОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Якщо ви закінчили польський вищий навчальний заклад i шукаєте роботу в Польщі, можете на цій підставі клопотати про надання вам дозволу на тимчасове перебування. Причому немає значення форма й рівень здобутої вищої освіти. Можете отримати такий дозвіл після закінчення денної/стаціонарної або нестаціонарної (заочної, вечірньої) форми, вишу першого чи другого рівня, після здобуття безперервної професійної вищої (магістерської) освіти, а також  освіти третього рівня (аспірантура). Строк, на який видається дозвіл

Дозвіл видається на 1 рік.

Документи, які вимагаються

– підтвердження наявності медичного страхування – фінансованого з державних джерел (Національний фонд здоров’я) або приватного (страховий поліс), яке покриватиме кошти лікування на території Польщі;

– підтвердження місця проживання в Польщі (наприклад, договір найму, договір позички, підтвердження реєстрації/прописки);

– диплом про закінчення польського вишу;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих);

– документи, що підтверджують наявність стабільного й регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на утримання себе та членів сім’ї, котрі перебувають на вашому утриманні.

Як довести стабільний і регулярний дохід? Найкраще було б, щоб ви підтвердили, що на ваш рахунок щомісячно надходить переказ у розмірі не менше 634 злотих, якщо ви проживаєте самі, або мінімум по 514 злотих на вас і кожну особу в сім’ї, яка перебуває на вашому утриманні.

Якщо ви знаходитеся на утриманні батьків, було б добре, щоб вони переказували вам гроші регулярно вже в період здобуття вами вищої освіти, наприклад хоча б за півроку до  закінчення вишу. Крім цього, батьки повинні написати заяву/декларацію про те, що зобов’язуються утримувати вас у період пошуку вами роботи в Польщі (1 рік). Інколи адміністрація просить також вказати джерело доходу батьків (наприклад,  шляхом залучення до документів копій їхніх трудових договорів).

Якщо фінансову підтримку вам надає хтось інший, а не батьки, то вам слід підписати з такою особою договір ренти на 1 рік i зареєструвати його в управлінні податкової адміністрації в Польщі.

РОБОТА
Якщо метою вашого перебування в Польщі є початок роботи (працевлаштування) чи продовження роботи в одного або кількох роботодавців одночасно, ви повинні клопотати про надання вам дозволу на перебування та роботу.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ

Робота є обов’язковою передумовою надання дозволу. Це означає, що якщо під час процедури розгляду справи ви представите всі документи, які від вас вимагаються, та виконаєте всі передбачені законодавчими й нормативно-правовими актами вимоги, то отримаєте дозвіл на перебування й роботу.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Cтрок дії договору, підписаного з роботодавцем впливає на те, на який строк буде наданий вам дозвіл на перебування згідно з рішенням воєводи.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Воєвода відмовиться розпочати процедуру розгляду справи щодо надання вам дозволу на тимчасове перебування й роботу, якщо ви здійснюєте господарську діяльність на території Польщі!

УВАГА! Якщо ваша робота в Польщі полягає у виконанні функцій у правлінні юридичної особи (внесеної до реєстру підприємців), яке ви не створювали та не маєте його паїв чи акцій, вам також слід клопотати про надання дозволу на перебування й роботу. В такому випадку юридична особа, якою ви управляєте, мусить додатково підтвердити, що вона відповідає певним встановленим вимогам. Документи, які повинна представити в орган воєводської адміністрації юридична особа, вказані в наступній частині таблиці: «ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – Документи, які вимагаються».

Строк, на який видається дозвіл

Дозвіл видається на строк до 3 років.

Документи, які вимагаються

– інформація старости, що видається повітовим управлінням праці відповідно до місця виконання роботи, в якій вказується, що ваш роботодавець не має можливості вирішення своїх кадрових потреб за рахунок трудових ресурсів місцевого ринку праці;

У деяких ситуаціях інформація старости не вимагається. Більш детальна інформація на цю тему міститься в розділі ІІ.

– укладений у письмовій формі договір із роботодавцем, який є підставою для виконання роботи (трудовий договір, договір підряду або договір про надання послуг). Якщо ви ще не приступили до роботи, в договорі має бути вказана приблизна планована дата надання вам роботи;

– підтвердження наявності медичного страхування: фінансованого з державних джерел (Національний фонд здоров’я – наприклад,  якщо ви вже працюєте на підставі трудового договору або договору підряду) або приватного (страховий поліс), яке покриватиме кошти лікування на території Польщі;

– підтвердження наявності місця проживання в Польщі (наприклад, договір найму, договір позички, підтвердження реєстрації/прописки);

– податкова декларація, наприклад  PIT-37, якщо ви вже працювали в Польщі раніше;

– довідка з управління податкової адміністрації про відсутність заборгованості зі сплати податків (довідка платна – 21 злотий);

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (440 злотих).

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Дохід, який вимагається для отримання дозволу, становить мінімум 634 злотих нетто (тобто після всіх відрахувань), якщо ви проживаєте самі, або мінімум по 514 злотих нетто на вас і кожну особу в сім’ї, яка перебуває на вашому утриманні.

Крім того, вказаний у договорі розмір заробітної плати (винагороди) не може бути нижчий від зарплатні працівників, котрі виконують роботу подібного роду або на подібній посаді.

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Якщо метою вашого перебування в Польщі є здійснення господарської діяльності або виконання роботи шляхом виконання функцій у правлінні товариства з обмеженою відповідальністю чи акціонерного товариства, яке ви створили або отримали/придбали його паї чи акції, вам слід клопотати про дозвіл на тимчасове перебування з метою здійснення господарської діяльності. Строк, на який видається дозвіл

Дозвіл видається на строк до 3 років.

Документи, які вимагаються

Як ви, так і ваше товариство або товариство, в якому ви виконуєте функції в правлінні й маєте в ньому паї чи акції, мусите підтвердити відповідність певним вимогам.

Документи, що вимагаються від вас:

– документи, що підтверджують джерело стабільного та регулярного доходу, якого достатньо для покриття витрат на утримання себе (634 злотих нетто на місяць, якщо ви проживаєте самі), а також додатково членів сім’ї, які перебувають на вашому утриманні (по 514 злотих нетто на місяць на вас і кожного члена сім’ї), – наприклад,  трудовий договір або договір підряду;

– медичне страхування (приватне або державне);

– підтвердження місця проживання в Польщі;

– анкета, що стосується здійснюваної господарської діяльності;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих).

Документи, що вимагаються від товариства:
ці вимоги не стосуються вас, коли, наприклад, ви здійснюєте індивідуальну господарську діяльність (ФОП – фізична особа підприємець):

– документи, що підтверджують отримання товариством доходу в розмірі не менше 12-кратної середньої місячної зарплати по воєводству (в якому товариство знаходиться або іноземець проживає) станом на третій квартал року, що передував поданню заяви. Показник оголошує Головне статистичне управління (ГСУ), наприклад  CIT-8 товариства за попередній рік;

– або документи, які підтверджують те, що товариство працевлаштовувало на підставі безстрокового договору й на повну ставку впродовж щонайменше року, який передував поданню заяви, не менше двох працівників – громадян Польщі або іноземців, котрі мають право виконання роботи в Польщі без наявності дозволу на роботу (повний перелік можна знайти в Законі «Про підтримку працевлаштування та інституції ринку праці» від 20 квітня 2004 року: ст. 87, абз. 1, пункти 1–9);

– або документи, які підтверджують, що товариство має у своєму розпорядженні фінансові засоби або здійснює заходи, спрямовані на виконання вищевказаних вимог у майбутньому, зокрема шляхом реалізації діяльності, яка сприятиме зростанню інвестицій, трансферту технологій, впровадженню корисних інновацій або створенню робочих місць.

ДОЗВІЛ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ/ДРУЖИН ГРОМАДЯН ПОЛЬЩІ ТА ЇХНІХ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ
Одруження з громадянином Польщі становить обов’язкову передумову для надання дозволу на перебування.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ

У рамках цієї процедури воєвода встановлює, чи подружній союз не був укладений для того, щоб обійти закон.

Цей дозвіл надається також малолітнім дітям іноземців – чоловіків/дружин громадян Польщі після того, коли їхні батько/мати отримають дозвіл на тимчасове перебування для члена сім’ї громадянина Польщі.

УВАГА! Якщо ви виконуєте вимоги, що передбачені для надання цього дозволу, то ймовірний факт вашого нелегального перебування в Польщі не становитиме підстави для відмовного рішення щодо надання дозволу.

Наступний дозвіл надається також у випадку смерті  чоловіка/дружини, розлучення або сепарації шлюбу, якщо для цього є підтвердження важливих інтересів іноземця. У цих трьох випадках дозвіл видається на строк до 3 років, але одноразово. Це означає, що у випадку клопотання про черговий дозвіл заявникові слід буде вказати іншу мету перебування в Польщі, якою може бути, наприклад, робота.

Строк, на який видається дозвіл

Перший дозвіл видається зазвичай строком на 1 рік, наступний – до 3 років.

Документи, які вимагаються

– актуальна копія свідоцтва про одруження, видана не раніше, ніж за 3 місяці до подання заяви;

– копія внутрішнього паспорта чоловіка/дружини (тобто того з подружжя, хто є громадянином Польщі), а також оригінал для звіряння;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих).

Додатково, у випадку малолітньої дитини, подається:

– копія свідоцтва про народження;

– копія рішення у справі надання батькові/матері дозволу на тимчасове перебування для члена сім’ї громадянина Польщі.

СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ З ГРОМАДЯНИНОМ ПОЛЬЩІ
Ведення в Польщі сімейного життя з громадянином Польщі або громадянином іншої країни – члена Європейського Союзу, Європейської економічної зони або Швейцарської Конфедерації може становити передумову для надання дозволу на тимчасове перебування в Польщі.

Про ведення сімейного життя можемо говорити, наприклад, у ситуації, коли особи не оформлюють визнаного польським законодавством подружнього союзу, натомість проживають спільно (не перебуваючи у шлюбі) і їх об’єднують сімейні зв’язки. Сімейне життя може вести також мати, яка опікується своєю повнолітньою дитиною, якщо ця дитина надалі вимагає піклування, або навіть далекі родичі, пов’язані між собою тісними відносинами.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ

У рамках цієї процедури воєвода перевірятиме, чи сімейні зв’язки, на які посилається заявник, реальні.

Строк, на який видається дозвіл

Дозвіл може бути наданий на строк до 3 років.

Документи, які вимагаються

– документи, що підтверджують джерело стабільного й регулярного доходу, якого достатньо для покриття витрат на утримання себе (634 злотих нетто на місяць, якщо ви проживаєте самі), а також додатково членів сім’ї, які перебувають на вашому утриманні (по 514 злотих нетто на місяць на вас і  кожного члена сім’ї);

– медичне страхування приватне або державне;

– підтвердження місця проживання в Польщі;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих).

Якщо маєте, додайте до заяви також документи, які підтверджують, що ви ведете сімейне життя з громадянином Польщі.

ВОЗЗ’ЄДНАННЯ З СІМ’ЄЮ,ТОБТО ДОЗВІЛ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ/ДРУЖИН І МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯ
Ви можете отримати дозвіл на тимчасове перебування з метою возз’єднання з сім’єю, якщо  хочете проживати або вже проживаєте в Польщі з членом своєї сім’ї: чоловіком/дружиною або батьком/матір’ю (якщо ви ще не досягли 18-річного віку). А член вашої сім’ї перебуває в Польщі на підставі, зокрема, дозволу на постійне перебування, дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, у зв’язку з наданням йому статусу біженця,  додаткового захисту чи згоди на перебування з гуманітарних причин, або якщо він перебуває в Польщі впродовж щонайменше 2 років на підставі чергових дозволів на тимчасове перебування, a останній дозвіл йому було видано на строк не менше 1 року.

З клопотанням про надання такого дозволу до воєводи має звернутися ваш чоловік/дружина або батько/мати, навіть якщо ви вже проживаєте в Польщі. Якщо ви не перебуваєте в Польщі, отриманий ними для вас дозвіл на перебування буде служити підставою для вашого клопотання щодо видання вам в’їзної візи до Польщі. Натомість після прибуття на територію Польщі ви повинні подати до відповідної воєводської адміністрації заяву про видання вам карти перебування та здати (необхідні для цього) відбитки пальців.

У рамках цього провадження воєвода встановлює, чи подружній союз не був укладений для того, щоб обійти положення закону.

Наступний дозвіл видається також у випадку розлучення, сепарації шлюбу або вдівства іноземця, a у випадку малолітнього – в разі смерті одного з батьків (батька чи матері) до якого він прибув,  якщо для цього є підтвердження важливих інтересів. За таких обставин дозвіл видається на строк до 3 років i лише одноразово. Це означає, що у випадку клопотання про черговий дозвіл заявникові слід буде вказати іншу мету перебування в Польщі, якою може бути, наприклад, робота.

Строк, на який видається дозвіл

Дозвіл видається на строк, який закінчується одночасно із закінченням строку дії дозволу на тимчасове перебування, виданого  членові вашої сім’ї, з яким ви перебуваєте чи будете перебувати на території Польщі,

або строком на 3 роки – у випадку, коли ваш чоловік/дружина чи батько/мати, з яким/якою ви перебуваєте чи будете перебувати в Польщі, має дозвіл на постійне перебування, дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, додатковий захист, згоду на перебування з гуманітарних причин або статус біженця в Польщі.

Документи, які вимагаються

УВАГА! Якщо ви не перебуваєте в Польщі, ваш чоловік/дружина або батько/мати, котрий/котра звертатиметься до воєводи з клопотанням про надання вам дозволу на тимчасове перебування, повинен додати до заяви копію вашого закордонного паспорта, причому ці копії мають бути завірені польським консулом.

Потрібно надати:

– документи, що підтверджують наявність в іноземця, з яким ви маєте намір перебувати на території Польщі, відповідного дозволу на перебування, що вимагається законодавчими/нормативно-правовими актами;

– підтвердження ступеня споріднення з особою, з якою перебуваєте чи плануєте перебувати в Польщі (копія свідоцтва про народження чи копія свідоцтва про одруження із завіреним перекладом на польську мову);

– підтвердження місця проживання в Польщі;

– документи, що підтверджують джерело стабільного й регулярного доходу, якого достатньо для покриття витрат на утримання себе (634 злотих нетто на місяць, якщо ви проживаєте самі), а також додатково членів сім’ї, які перебувають на вашому утриманні (по 514 злотих нетто на місяць на вас і кожного члена сім’ї);

– медичне страхування – приватне або державне;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих).

ІНШІ ОБСТАВИНИ
Якщо серед вищевказаних підстав для надання дозволу на тимчасове перебування ви не знайшли своєї мети перебування, можете також скористатися передбаченою законом можливістю представити інші обставини, що обґрунтовують ваше перебування в Польщі. Можливо, ви щойно приїхали в Польщу зі своїм чоловіком/дружиною, який/яка також є іноземцем та має у Польщі роботу, завдяки чому може забезпечити утримання і себе, і вас? Строк, на який видається дозвіл

Дозвіл може бути виданий на строк до 3 років.

Документи, які вимагаються

– підтвердження місця проживання в Польщі;

– документи, що підтверджують джерело стабільного й регулярного доходу, якого достатньо для покриття витрат на утримання себе (634 злотих нетто на місяць, якщо ви проживаєте самі) та інших членів сім’ї, які перебувають на вашому утриманні (по 514 злотих нетто на місяць на вас і  кожного члена сім’ї);

– медичне страхування – приватне або державне;

– документи, які підтверджують описані в заяві обставини, що обґрунтовують ваше перебування в Польщі;

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих).

Особливі обставини, що вимагають короткотермінового перебування
Якщо вам необхідно залишитись у Польщі у зв’язку з особливими обставинами вашого особистого життя, ви можете клопотатися про дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з обставинами, які вимагають короткострокового перебування.

Дозвіл на короткострокове перебування може бути виданий також тоді, коли, наприклад, ви зобов’язані з’явитися в суді чи в іншому органі державної влади, або коли ваша присутність у Польщі потрібна в її інтересах.

УВАГА! Про видання цього дозволу ви можете успішно клопотати також у ситуації, коли ваше перебування в Польщі є нелегальним!

Строк, на який видається дозвіл

Цей дозвіл може бути виданий на строк до 6 місяців, а також тоді, коли ви будете змушені залишитися в Польщі на строк менше 3 місяців.

Документи, які вимагаються

– документи, що підтверджують наведене в заяві обґрунтування необхідності залишитися в Польщі;

– підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих).

УВАГА! Якщо ви клопочетеся про цей дозвіл у зв’язку з необхідністю з’явитися за викликом/повісткою до органу польської державної влади або це пов’язано з інтересами Польщі – гербовий збір становить 85 злотих!

ВЕДЕННЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В ПОЛЬЩІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ У ВИПАДКУ НЕЛЕГАЛЬНОГО ПЕРЕБУВАННЯ (ГУМАНІТАРНІ ПРИЧИНИ)
Можете отримати дозвіл на перебування в Польщі, якщо знаходитеся на її території нелегально, але маєте тут сімейне життя, наприклад, зі своїм партнером, партнеркою чи дітьми, причому немає значення − чи особа, з якою ви перебуваєте у зв’язку, що носить сімейний характер, є громадянином Польщі, Європейського Союзу або країни з-поза меж Євросоюзу. Строк, на який видається дозвіл

Дозвіл може бути виданий на строк до 3 років.

Документи, які вимагаються

− підтвердження внесення оплати за видання дозволу (340 злотих).

Пам’ятайте, що будете змушені довести, що ведете сімейне життя на території Польщі. До своєї заяви можете додати документи, які це підтверджують, листа від особи, з якою ведете сімейне життя, та документ, що посвідчує її особу. Також вас разом із цією особою можуть викликати на співбесіду до відповідного органу воєводської адміністрації.

Зобов’язання щодо інформування

Пам’ятайте, що маючи дозвіл на тимчасове перебування в Польщі, незалежно від задекларованої мети перебування, ви зобов’язані впродовж 15 робочих днів поінформувати в письмовій формі воєводу, який видав вам дозвіл, про припинення підстав, у зв’язку з якими вам було його видано (наприклад, про втрату роботи чи  відрахування вас із числа студентів). Інформація про це зобов’язання міститься в розяснювальній частині рішення про надання дозволу на тимчасове перебування.

У випадку втрати роботи, на підставі якої ви отримали дозвіл, справа ще більш ускладнюється. Крім зобов’язання поінформувати про це воєводу впродовж 15 робочих днів, ви повинні протягом 30 календарних днів знайти нову роботу та знову подати заяву про надання вам дозволу на перебування й роботу. Нову заяву ви не зобов’язані подавати лише в ситуації, коли вам не потрібно мати дозвіл на роботу для легального працевлаштування в Польщі, наприклад коли ви здобули тут стаціонарну вищу освіту.

УВАГА! Якщо ви отримали відмовне рішення від воєводи й воно набуло чинності (а ви не подали апеляцію у визначений законом термін) або оскаржили  негативне рішення воєводи, але отримали остаточне відмовне рішення з Управління у справах іноземців, ви маєте право клопотати про повернення вам гербового збору. Для цього слід подати заяву про повернення гербового збору в органі адміністрації, на банківський рахунок якого він був сплачений

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись