Польське громадянство – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Польське громадянство

31 Жовтня 2016
Польське громадянство

Існують 4 способи набуття польського громадянства:

 • за законом/за народженням (польською: z mocy prawa);
 • внаслідок визнання польським громадянином (польською: przez uznanie za obywatela polskiego);
 • внаслідок надання польського громадянства (польською: przez nadanie obywatelstwa polskiego);
 • внаслідок поновлення у громадянстві (польською: przez przywrócenie obywatelstwa polskiego).

Набуття польського громадянства за законом

Про набуття польського громадянства за законом найчастіше говориться у випадку малолітньої дитини в ситуаціях, коли:

 • на момент народження дитини хоча б один із її батьків (батько або мати) мав польське громадянство. При цьому не важливо, чи це громадянство батько/мати має від народження чи набув/набула його впродовж життя;
УВАГА! Якщо батько/мати набув/набула польське громадянство щойно після народження дитини, то дитина буде визнана громадянином Польщі, якщо зміна громадянства батька/матері настала до досягнення дитиною 1-річного віку!

УВАГА! Якщо дитина народилася в батьків, які не перебувають у шлюбі, а батько дитини має польське громадянство, тоді, щоб дитина набула громадянство за законом/за народженням, він мусить визнати дитину впродовж року з моменту її народження.

 • малолітній іноземець був усиновлений особою або особами, котрі мають польське громадянство, до досягнення іноземцем 16-річного віку. У цьому випадку вважається, що малолітній іноземець набув польське громадянство в день свого народження.

Визнання громадянином Польщі

Вас можуть визнати громадянином Польщі, якщо ви маєте свідоцтво/атестат про закінчення школи в Польщі, свідоцтво/атестат про закінчення школи з польською мовою викладання за кордоном або офіційне підтвердження знання польської мови, видане Державною комісією з питань підтвердження знання польської мови як іноземної після складання відповідного екзамену на знання мови.

Перелік шкіл і вишів, які організовують проведення екзаменів на знання польської мови як іноземної, а також інформація про терміни та місця їх проведення публікуються на сайті Міністерства науки і вищої освіти http://www.bip.nauka.gov.pl/.

А також відповідаєте одному із наведених нижче критеріїв:

 • неперервно перебуваєте на території Польщі (що таке неперервне перебування – див. пункт 4.1 цього розділу) не менше 2 років на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС та не менше 3 років – у подружньому союзі/шлюбі з громадянином Польщі;
 • неперервно перебуваєте на території Польщі не менше 2 років на підставі дозволу на постійне перебування, який отримано у зв’язку з польським походженням або наданням статусу біженця в Польщі;
 • неперервно перебуваєте в Польщі не менше 3 років на підставі дозволу на постійне перебування чи дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС i маєте стабільне й регулярне джерело доходу в Польщі, а також юридичні підстави для проживання в житловому приміщенні;
 • неперервно й легально перебуваєте в Польщі не менше 10 років i маєте дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС, а також стабільне й регулярне джерело доходу в Польщі та юридичні підстави для проживання в житловому приміщенні.

Заява про визнання польським громадянином подається до воєводської адміністрації за місцем вашого проживання.

 До неї слід додати документи, що підтверджують викладені в заяві дані. Найважливіші з них такі:

 • підтвердження знання польської мови (сертифікат про рівень знання польської мови, диплом про закінчення вишу);
 • актуальна кольорова фотографія розміром 35×45 мм;
 • оригінал актуальної, тобто отриманої не раніше ніж за 3 місяці до подання заяви, копії свідоцтва про народження, виданої польським відділом реєстрації актів цивільного стану (Urząd stanu cywilnego – USC), де вказані ім’я і прізвище батька, а також ім’я та дівоче прізвище матері;
Якщо наявна у вас закордонна копія свідоцтва про народження не містить цих даних, вам слід під час реєстрації свідоцтва про народження в польському відділі реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) надати також оригінали копій свідоцтва про народження своїх батька й матері, а також їх завірений переклад на польську мову. Ці оригінали поверненню не підлягають. Якщо ж у вас немає можливості отримати ці документи заново, бо в країні вашого походження їх не видають, тоді на підставі вашої заяви керівник відділу РАЦС зможе повернути вам оригінали документів після попереднього виготовлення  їх завірених копій  за формулою «згідно з оригіналом».

У деяких містах визначено відділи реєстрації актів громадського стану, в яких можна здійснити реєстрацію закордонних актів громадського стану, зокрема у Варшаві  це відділ РАЦС району Середмістя (siedziba USC w Dzelnicy Śródmieście).

Гербовий збір за видання повної копії після внесення закордонного акта громадського стану до польського реєстру становить 50 злотих.

УВАГА! Дані, що містяться в польських актах громадянського стану, в карті перебування та в закордонному паспорті, мають бути ідентичні!

 • якщо ви перебуваєте або перебували в подружньому союзі/шлюбі, вам слід додати до заяви також оригінал виданого польським відділом реєстрації актів громадського стану документа, що підтверджує ваш цивільний стан (наприклад, актуальну копію свідоцтва про одруження чи свідоцтва про розірвання шлюбу), а також документ, що підтверджує громадянство теперішнього чоловіка/теперішньої дружини;
 • підтверджені на відповідність оригіналам («згідно з оригіналом», завірені нотаріально або безоплатно в відділі РАЦС під час подання заяви) копії таких документів: закордонний паспорт, дозвіл на перебування та карта перебування;
 • декларація про неперервне перебування в Польщі або про дати й місця перебування за кордоном, найкраще із доданими білетами, якщо у вашому закордонному паспорті не були проставлені відмітки про виїзд/в’їзд під час проходження прикордонного контролю;
  – підтвердження здійснення оплати гербового збору за видання рішення (219 злотих);
 • за бажанням можете додати документи, що підтверджують професійні досягнення, а також про політичну і громадську діяльність, якою займаєтеся.

Якщо ви звертаєтеся з клопотанням про визнання вас громадянином Польщі у зв’язку із щонайменше трирічним безперервним перебуванням у Польщі на підставі дозволу на постійне перебування чи дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС або з безперервним і легальним щонайменше десятирічним перебуванням на підставі дозволу на постійне перебування чи дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, вам слід додатково додати до заяви:

 • підтвердження наявності у вас стабільного й регулярного джерела доходу в Польщі (наприклад, копію трудового договору чи договору підряду або копію річної податкової декларації PIT з оригіналами для звірки на відповідність);
 • юридичні підстави для проживання в житловому приміщенні (копія акта власності, договору оренди/найму, договору позички або підтвердження реєстрації/прописки з оригіналом для звірки на відповідність).

Зразок заяви можна знайти у вашій воєводській адміністрації, на її інтернет-сторінці або, наприклад, на сайті: www.mazowieckie.pl в закладці «Для клієнта -> Іноземці -> Як вирішити питання -> Громадянство» (польською мовою: Dla klienta -> Cudzoziemcy-> Jak załatwić sprawę -> Obywatelstwo).

Пам’ятайте, що наприкінці формуляра заяви міститься роз’яснення, в якому є багато практичної інформації на тему заповнення заяви.

Визнання малолітнього польським громадянином

УВАГА! До заяви про визнання вас громадянином Польщі вписуєте також малолітніх дітей, які перебувають під вашою батьківською опікою.

Якщо дитина не досягла 16-річного віку, другий із батьків, який не має польського громадянства, повинен підтвердити свою згоду на визнання дитини громадянином Польщі у відповідному органі воєводської адміністрації. А якщо проживає за кордоном чи перебуває в Польщі на підставі візи чи в рамках безвізового руху – в Консульському представництві Республіки Польща. Дитина, яка досягла 16-річного віку, сама мусить висловити згоду на визнання її громадянином Польщі у вищевказаному порядку.

УВАГА! Від малолітніх не вимагається підтвердження рівня знання польської мови.

Якщо ви подаєте заяву про визнання громадянином лише малолітнього, тоді це є можливим за умови, що малолітній перебуває на території Польщі на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, один із його батьків (батько або мати) є громадянином Польщі, a другий з батьків (батько або мати), котрий не має польського громадянства, висловив на це згоду.

Надання польського громадянства

З клопотанням про надання польського громадянства може звертатися кожен іноземець. Умовою надання громадянства не є знання польської мови чи стабільний дохід. Важливо добре обґрунтувати заяву й довести свій зв’язок із Польщею. В обґрунтуванні ви можете послатися на своє польське походження, діяльність, яку здійснюєте в Польщі, довготермінове перебування в Польщі або ваше особисте почуття приналежності до спільноти.

Розгляд заяви про надання польського громадянства може тривати півроку або навіть цілий рік, a рішення приймаються Президентом Польщі на його розсуд i не передбачають обґрунтування. Це означає, що ви можете отримати постанову про відмову в наданні вам польського громадянства, у якій не вказуватимуться причини відмовного рішення. Крім того, відмовна постанова не може бути оскаржена.

Пам’ятайте про необхідність подання заяви до відповідного органу адміністрації. Якщо перебуваєте в Польщі на підставі карти перебування, можете подати заяву до органу відповідної воєводської адміністрації за місцем проживання. Натомість якщо перебуваєте на підставі візи чи в рамках безвізового руху або якщо ваше перебування в країні не має документального підтвердження, ви можете подати заяву про надання громадянства лише за посередництвом консула за місцем вашого постійного проживання.

Для заповнення заяви про надання польського громадянства використовується формуляр, який можна отримати у відповідному органі воєводської адміністрації або знайти на інтернет-сторінці воєводської адміністрації, наприклад за адресою www.mazowieckie.pl  в закладці «Для клієнта -> Іноземці -> Як вирішити питання -> Громадянство» (польською мовою: Dla klienta -> Cudzoziemcy-> Jak załatwić sprawę -> Obywatelstwo).

УВАГА! За заяву про надання польського громадянства гербовий збір не стягується.

До заяви про надання громадянства варто додати документи, які підтверджують дані та інформацію, що викладені в заяві; можете скористатися переліком документів, рекомендованим у пункті 5.2 цього розділу.

Надання польського громадянства малолітньому

УВАГА! До вашої заяви про надання вам польського громадянства вписуєте також малолітніх дітей, які перебувають під вашою батьківською опікою.

Якщо дитина не досягла 16-річного віку, другий із батьків, який не має польського громадянства, повинен підтвердити свою згоду на надання дитині польського громадянства у відповідному органі воєводської адміністрації. А якщо він проживає за кордоном чи перебуває в Польщі на підставі візи або в рамках безвізового руху – у Консульському представництві РП. Дитина, яка досягла 16-річного віку, сама мусить висловити згоду на надання їй польського громадянства у вищевказаному порядку.

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись