Форми перебування, що служать захистові сімейного і приватного життя - Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Форми перебування, що служать захистові сімейного і приватного життя

0

Дбаючи про захист фундаментальних прав людини, серед яких, зокрема, і право на сімейне життя, законом «Про іноземців» від 2013 року введено дві нові форми легалізації перебування іноземців в Польщі. Це згода на перебування з гуманітарних причин і дозвіл на тимчасове перебування, що надається у зв’язку з дотриманням права на сімейне життя та прав дитини.

Згода на перебування з гуманітарних причин – це форма національного захисту, мета якої – захист іноземця від видворення з країни. Прикордонна служба перевіряє в ході розгляду справи «зобов’язання іноземця до повернення» (процедура видворення з країни), чи немає підстав для надання цьому іноземцеві згоди на перебування з гуманітарних причин. Орган Прикордонної служби зможе відкрити таке провадження, якщо, наприклад, ви клопотали про надання вам міжнародного захисту в Польщі, але отримали остаточне відмовне рішення й, не дивлячись на накладене на вас зобов’язання виїхати з території країни, цього не зробили. Таке провадження відкривається також тоді, коли, наприклад, ви перебуваєте в Польщі нелегально, але самі звернетеся до Прикордонної служби або вона довідається про ваше документально не підтверджене перебування в Польщі.

Згода на перебування з гуманітарних причин надається у випадку, коли видворення іноземця в його державу спричинило б загрозу: застосування щодо нього катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження, чи покарання без законних на це підстав; загрозу для його життя, свободи й особистої безпеки; змушування до примусового виконання робіт або позбавлення права на справедливий суд.

Така форма захисту надається також у ситуації, коли іноземець веде в Польщі сімейне або особисте життя, a зобов’язання до повернення в країну походження становило б порушення його права на нього, a також тоді, коли видворення іноземця порушувало б права дитини через суттєву загрозу її психофізичному розвиткові (наприклад, у ситуації позбавлення дитини її шкільної та позашкільної групи ровесників, з якою вона сильно інтегрувалася).

Ці останні передумови/підстави надання згоди на перебування з гуманітарних причин певною мірою – у сфері дотримання права на сімейне життя та прав дитини – збігаються  з передумовами/підставами надання дозволу на тимчасове перебування.

На відміну від дозволу на тимчасове перебування, згода на перебування з гуманітарних причин надається на необмежений час, тобто безстроково. Неможлива також зміна підстави перебування шляхом подання заяви про надання дозволу на тимчасове перебування. Натомість, коли мине п’ять років, можна клопотати про надання дозволу на постійне перебування, a через три наступні – про громадянство.

Тут варто додати, що особи, котрим надано згоду на перебування з гуманітарних причин, можуть працювати в Польщі без необхідності оформлення дозволу на роботу.

У ситуації, коли зникнуть передумови, що послужили підставою для надання захисту (наприклад, розпад сім’ї чи поява можливості безпечного повернення до країни походження), ця форма захисту може бути анульована. Так само як дозвіл на тимчасове перебування, що надається у зв’язку з сімейним життям в Польщі.

Евеліна Вегнер

Share.