Допомога у випадку порушення трудових прав – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Допомога у випадку порушення трудових прав

23 Листопада 2016
Допомога у випадку порушення трудових прав

На жаль, майже щоденно можна почути про порушення трудових прав. Найчастіше вони полягають у невиплаті належної заробітної плати або у виплаті іноземцеві нижчої винагороди порівняно з зарплатою польських працівників, які виконували таку саму роботу.

Багато іноземців відмовляються від захисту своїх прав, бо не знають, яким чином можуть домагатися їх дотримання, але перш за все тому, що не усвідомлюють, в чому взагалі полягають їхні права. Іноді справи про задоволення скарг у зв’язку з порушенням трудових прав бувають досить складні. Найчастіше це має місце тоді, коли іноземець не підписав договір у письмовій формі, що значно ускладнює встановлення багатьох аспектів його працевлаштування. Тому вам варто знати, які кроки можна зробити, аби домагатися дотримання своїх прав, якщо коли-небудь вони будуть порушені, але перш за все – як до цього підготуватися.

Як уже зазначалося вище, працівник, прийнятий на роботу на підставі трудового договору, має дещо інші права, ніж працівники, працевлаштовані на підставі цивільно-правового договору (наприклад, договору підряду чи договору про надання послуг).

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Якщо ви працевлаштовані на підставі трудового договору, a роботодавець порушує ваші трудові права, ви можете подати скаргу до Державної інспекції праці (Państwowа Inspekcjа Pracy), яка слідкує за дотриманням трудового законодавства.

Наприклад, якщо роботодавець заборгував вам заробітну плату, Державна інспекція праці, на підставі поданої вами скарги, може розпочати процедуру перевірки. Якщо все підтвердиться – видасть рішення, яким зобов’яже роботодавця виплатити вам належну суму. Такі рішення видаються з приписом про негайне виконання, тому роботодавець буде змушений негайно виплатити вам суму, вказану  в приписі, незважаючи на те – чи подаватиме апеляцію на рішення Державної інспекції праці, чи ні. Як бачимо, процедура не складна i не вимагає від вас вживання якихось довготривалих заходів. Вистачить знайти вільну хвилину, аби звернутися до Державної інспекції праці та описати ситуацію, в якій опинилися. Далі інспекція праці сама, в рамках своїх повноважень, встановить, чи в описаних вами обставинах мало місце порушення положень трудового законодавства.

Свої права ви можете відстоювати також у Суді праці. Причому не важливо, на якій підставі ви були працевлаштовані – за трудовим договором чи договором підряду. Багато людей, не лише іноземців, побоюються ставати на шлях судової тяжби. Це зрозуміло, адже принципи судового процесу вимагають виконання багатьох формальностей, передбачають чіткі терміни, яких треба дотримуватися. Та й просто це пов’язано зі стресом. Однак не варто надто хвилюватися, бо якщо ви не матимете професійного представника, який би зайнявся супроводом вашої справи та представляв  інтереси в суді (юрисконсульта чи адвоката), суд, якщо виникне така потреба, даватиме вам всі необхідні роз’яснення. Додатково завжди можна звернутися до суду, аби призначив вам представника, тобто юрисконсульта або адвоката, який діятиме від вашого імені, а вам не потрібно буде платити за його послуги. З цією метою слід подати заяву разом із формою, в якій міститься декларація про ваш сімейний і майновий стан, рівень доходів та джерела утримання (заяву можна знайти за адресою: https://bip.ms.gov.pl). Суд візьме до уваги ваше клопотання, якщо визнає необхідність участі юрисконсульта або адвоката в розгляді вашої справи.

УВАГА! Щоб отримати допомогу призначеного представника, вам слід довести, що не маєте змоги покрити кошти оплати послуг адвоката чи юрисконсульта без нанесення збитків вашому сімейному бюджету, адже це може призвести до проблем із належним утриманням вас і вашої сімї.

Звернення до суду тісно пов’язане з обов’язковим покриттям витрат на судовий процес. Якщо ви працюєте на підставі трудового договору, то як працівник звільняєтеся від обов’язкової сплати судового збору при розгляді справ, які стосуються трудових відносин, за винятком ситуації, коли позовна заява стосуватиметься повернення вам суми (позовної вимоги) понад 50 000 злотих – тоді змушені будете сплатити судовий збір у розмірі 5% від цієї суми. Інакше виглядає ситуація у випадку осіб, котрі не є працівниками, а лише виконують роботу на підставі цивільно-правового договору. Вони мусять сплатити судовий збір. Як правило, він становить 5% від поданої у позовній заяві суми, яку ви хочете повернути (розмір позовної вимоги). Незалежно від судових зборів, слід також брати до уваги й те, що в разі програшу справи ви будете змушені компенсувати другій стороні (відповідачеві) її витрати на судовий процес, зокрема на оплату послуг адвоката чи юрисконсульта, якщо вони представляли її інтереси в суді під час розгляду справи. Це однаковою мірою стосується ситуацій, коли ви є працівником або коли  звертаєтеся з позовною заявою на підставі договору підряду.

Якщо у вас немає достатніх коштів, щоб покрити судові витрати, ви можете звернутися до суду із заявою про звільнення від їх сплати. Заява про постановлення судом звільнення вас від сплати судових витрат подається в письмовій або усній формі, щоб вона була внесена до протоколу в суді, де ваша справа має розглядатися або вже розглядається. До заяви слід додати форму/декларацію з детальною інформацією про ваш сімейний і майновий стан, рівень доходів та джерела утримання, які оформляються відповідно до встановленої форми  (формуляр декларації доступний на сайті: https://bip.ms.gov.pl/).

УВАГА! Суд може звільнити від покриття судових витрат особу, яка доведе, що не в стані їх сплатити без нанесення збитків її сімейному бюджету, що може призвести до проблем із належним забезпеченням утримання її та її сім’ї.

УВАГА! Звільнення від сплати судових витрат не звільняє вас від обов’язку відшкодування судових витрат відповідача в разі вашого програшу справи.

Також слід пам’ятати, що закон чітко визначає строки, впродовж яких ви результативно можете домагатися дотримання ваших прав. Строки подання апеляції або позову залежать від виду справи. Тому в разі порушення прав ви повинні діяти швидко, бо пропущення визначених строків позовної давності може мати для вас негативні наслідки.

А на завершення ще одна порада – НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ПЕРЕКОНАТИ В ТОМУ, ЩО ВИ НЕ МАЄТЕ В ПОЛЬЩІ ЖОДНИХ ПРАВ! Ваші трудові права такі самі, як права польських громадян. Відмінність полягає в тому, що як іноземному громадянину в багатьох випадках вам потрібен документ, який дає вам право на виконання роботи (працевлаштування) в Польщі.

Патриція МІЦКЕВИЧ

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись