Вищі навчальні заклади у Польщі – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Вищі навчальні заклади у Польщі

16 Грудня 2016
Вищі навчальні заклади у Польщі

Вища освіта є невід’ємною частиною освітньої системи Польщі. У вищих навчальних закладах функціонують денна, заочна й вечірня форми навчання (у деяких є екстернатура). Виші можуть бути державними та приватними. Враховуючи, що Польща дотримується норм Болонського процесу в Європейській вищій освіті,  вища освіта тут базується на трирівневій структурі й реалізується за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ECTS). Європейські стандарти вищої освіти надають можливість студентам отримати визнання своїх кваліфікацій в інших країнах Європейського Союзу.

Навчальний рік поділяється на два семестри: починається 1 жовтня й закінчується в середині липня. Умови вступу і терміни рекрутації встановлюються безпосередньо вищими навчальними закладами та можуть відрізнятися. Передбачена електронна система реєстрації, яка може бути платною. Більш детальну інформацію треба дивитися на офіційній сторінці обраного вищого навчального закладу.

Процес навчання у вишах Польщі поділяється на цикли.

Навчання першого циклу

Навчання першого циклу, яке триває 3–4 роки, дозволяє отримати професійну кваліфікацію бакалавр (licencjat) або інженер (inżynier) – у галузі проектування, сільського господарства чи економіки. Даний тип навчання спрямований на підготовку студентів для майбутнього працевлаштування або для продовження навчання за магістерською програмою.

Навчання другого циклу

Навчання другого циклу – це магістерська програма, яка триває 1,5–2 роки після навчання першого циклу й дозволяє отримати професійну кваліфікацію магістра (magister або еквівалентний ступінь – залежно від курсу). Навчання спрямоване на одержання теоретичних знань, а також застосування й розвиток творчих навичок. У дисциплінах, пов’язаних із мистецтвом, акцент ставиться на розвиток творчості й талантів. Магістри можуть приступити до навчання за докторською програмою (навчання третього циклу). Для іноземців, які мають рівень бакалавра, є можливість відразу вступити на магістерську програму.

Крім того, для деяких напрямків навчання передбачені програми тривалого циклу – магістерська програма, що триває безперервно 4,5–6 років. Такий єдиний тип навчання заснований на інтегрованій програмі, яка включає базові курси та курси поглибленої спеціалізації. Навчання за цією програмою забезпечить отримання кваліфікації, що відповідає ступеню магістра другого циклу. До таких напрямків відносяться:

 • акторська майстерність;
 • реставрація та консервація творів мистецтва;канонічне право;стоматологія;
 • право;
 • медичний аналіз;
 • медицина;
 • виробництво й фотографія;
 • фармацевтична справа;
 • психологія;
 • ветеринарна медицина.

Навчання третього циклу

Навчання третього циклу – це докторські програми, які тривають 3–4 роки й доступні для випускників магістерської програми. Після проходження докторської програми можна отримати науковий ступінь доктора (PhD), що пропонується університетами й деякими дослідницькими інститутами (відділеннями Польської академії наук). Докторський ступінь (PhD) присуджується кандидатам, які подали й успішно захистили докторську дисертацію перед комісією, а також склали докторські іспити.

Деякі вищі навчальні заклади пропонують післядипломну освіту на підставі вже отриманого диплома магістра або спеціаліста. Навчання, як правило, платне, триває 1–1,5 року. Після складання екзаменів або написання дипломної роботи слухач отримує свідоцтво про закінчення післядипломної освіти.

Вища освіта у Польщі для іноземців

Іноземні студенти мають право навчатися на таких самих умовах, що і громадяни Польщі, – безкоштовно за денною програмою в державному вищому навчальному закладі за умови досконалого володіння польською мовою і якщо абітурієнт:

 • отримав дозвіл на проживання в Республіці Польща;
 • отримав статус біженця, наданий Республікою Польща;
 • отримав тимчасовий захист на території Республіки Польща;
 • є мігруючим працівником, громадянином країни ЄС/Європейської економічної зони або членом сім’ї мігруючих працівників країни ЄС/Європейської економічної зони;
 • отримав довгостроковий дозвіл на проживання в ЄС;
 • є громадянином країни ЄС/Європейської економічної зони з правом постійного проживання;
 • має дійсну Карту поляка.

Державні бюджетні форми фінансової допомоги для студентів

Існують різні державні бюджетні форми фінансової допомоги для студентів, які навчаються на умовах, що застосовуються до громадян Польщі, а саме:

 • матеріальна допомога;
 • спеціальна допомога для інвалідів;
 • стипендія кращим студентам, що присуджується ректором;
 • стипендія за академічні досягнення, що присуджується міністром;
 • стипендія за видатні спортивні досягнення, що присуджується міністром;
 • оплата посібників.

У всіх інших випадках студент-іноземець може вчитися у вищих навчальних закладах на підставі правил, що визначені в рамках:

 • міжнародних угод;
 • угод, укладених між вищим навчальним закладом та іноземною організацією;
 • рішення міністра, компетентного в галузі вищої освіти;
 • рішення ректора вищого навчального закладу.

У вищезазначених  випадках студент-іноземець може:

 • отримати стипендію від польського партнера;
 • навчатися на основі базової оплати за навчання;
 • навчатися безкоштовно без права на стипендію;
 • отримати стипендію від університету, який відправляє студента на навчання;
 • отримати стипендію від польських вищих навчальних закладів.

Варто зазначити: студенти, на яких не розповсюджуються правила, що застосовуються до громадян Польщі, не зобов’язані змагатися з іншими студентами для того, аби вступити до вишу. Але студенти-іноземці повинні платити за освіту відповідно до вимог вищого навчального закладу.

Вимоги щодо правил вступу до вищих навчальних закладів Польщі

Вимоги щодо правил вступу до вищих навчальних закладів Польщі треба дивитися безпосередньо на сторінці вишу, якому віддається пріоритет. Стандартними вимогами є:

 • підтвердження достатніх знань мови викладання для вступу на обраний курс;
 • атестат зрілості, а при вступі на навчання другого або третього циклу – диплом попереднього навчального циклу (наприклад, диплом бакалавра необхідний для вступу на магістратуру) та його переклад, завірений присяжним перекладачем.

Але варто пам’ятати, що навчальний заклад може мати додаткові вимоги щодо документів і правил вступу, про які можна дізнатися на офіційній сторінці вишу.

Алла МАЄВСЬКА

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись