Визнання дипломів про вищу освіту - Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Визнання дипломів про вищу освіту

0

Визнання іноземних документів про вищу освіту здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних та освітніх прав, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти Польщі. Визнанням дипломів про вищу освіту займається Департамент міжнародної співпраці Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща.

Ця процедура має на меті забезпечити права громадян та іноземців, які здобули освіту в інших державах, на продовження освіти і професійну діяльність у Польщі і здійснюється в індивідуальному порядку.

Визнання диплому

Для визнання диплома про вищу освіту заявник повинен подати до Департаменту міжнародної співпраці наступні документи:

  • заяву про визнання диплома про вищу освіту;
  • оригінал диплома та додатка до диплома, про визнання якого клопочеться іноземець.

Процедура розгляду безкоштовна і триває до трьох тижнів, включає: перевірку автентичності документів і встановлення відповідності кваліфікації в дипломі освітньо-кваліфікаційному рівню в Польщі. На підставі результатів перевірки та порівняльного аналізу навчальної програми (плану), за якою (яким) видано іноземний документ про освіту, зі змістом навчальної програми (плану) відповідного суміжного напряму (спеціальності) в Польщі приймається рішення про визнання диплома про вищу освіту й видається відповідна довідка. Або буде запропоновано продовжити навчання чи пройти процедуру нострифікації, про що теж буде видана відповідна довідка.

Нострифікація

Визнання дипломів про вищу освіту шляхом нострифікації виконують ради організаційних одиниць (наукові ради) в польських вищих навчальних закладах. Для нострифікації потрібно звернутися до відповідного вищого навчального закладу з заявою та додати наступні документи:

  • оригінал диплома та додатка до диплома, про визнання якого клопочеться іноземець;
  • переклад оригіналу диплома та додатка до диплома заявника;
  • оригінал шкільного атестата/диплома про середню освіту, на підставі якого заявник був прийнятий до вищого навчального закладу;
  • переклад шкільного атестата/диплома про середню освіту заявника;
  • довідка з Департаменту міжнародної співпраці Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща про необхідність нострифікації;
  • автобіографію;
  • заяву про те, що диплом, отриманий за кордоном, не знаходився до цього часу в процедурі визнання в жодному польському виші.

Під час розгляду заяви, в залежності від конкретної ситуації заявника, може бути прийняте рішення про необхідність зарахувати відповідні дидактичні заняття, пройти практику або скласти іспити.

Варто зазначити, що за процедуру нострифікації передбачена оплата, яка в залежності від вищого навчального закладу коливається в межах 2000–6000 злотих і  вноситься незалежно від результату процедури визнання.

У разі важкого фінансового положення заявника голова Ради, що проводить нострифікацію, може на його прохання зменшити суму оплати або скасувати її.

Нострифікаційний розгляд має бути завершено впродовж трьох місяців від дати подання всіх необхідних документів або місяць після завершення необхідних дидактичних занять та здачі іспитів.

У разі відхилення науковою радою визнання диплома заявник може оскаржити таке рішення до ректора. Граничних термінів подання такої скарги не визначено.

Після успішної нострифікації заявник отримує сертифікат еквівалентності диплома, отриманого за кордоном, із відповідним ступенем вищої освіти в Польщі. Цей сертифікат повинен бути представлений разом із оригіналом диплома, отриманого за кордоном.

Процедура нострифікації дипломів лікарів, фармацевтів, ветеринарів, архітекторів, юристів може відрізнятися, наприклад передбачати проходження стажування, додаткові іспити на знання мови.

Алла МАЄВСЬКА

Share.