Дозвіл на виконання сезонних робіт – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Дозвіл на виконання сезонних робіт

17 Жовтня 2018
Дозвіл на виконання сезонних робіт

З 1 січня 2018 року набрали чинності нові правові норми, якими передбачено працевлаштування іноземців на період не більше 9 місяців протягом календарного року на підставі дозволу на виконання сезонних робіт.

Дозвіл на виконання сезонних робіт на підставі заяви, поданої суб’єктом, який доручає виконання роботи іноземцеві, видає у формі рішення повітовий староста за місцезнаходженням чи місцем проживання. Оплата за видання дозволу на виконання сезонних робіт становить 30 злотих.

Дозвіл на виконання сезонних робіт видається, коли розмір заробітної плати/винагороди, яка буде вказана в підписаній з іноземцем угоді, не буде нижчий від заробітної плати/винагороди працівників, які впродовж такого самого робочого часу виконують роботу подібного типу або на подібній посаді.

Цей дозвіл видається конкретній особі та визначає суб’єкт, який доручає виконання роботи іноземцеві, мінімальний розмір заробітної плати/винагороди, розрахунок тривалості робочого часу або кількість годин роботи впродовж тижня/місяця, вид угоди/договору, що становить підставу для виконання роботи, а також термін дії дозволу. У випадку, коли дозвіл стосується роботи іноземця в якості тимчасового працівника, в дозволі на роботу зазначається також роботодавець-користувач. 

ВАЖЛИВО! В період терміну дії дозволу суб’єкт, який доручає виконання роботи на підставі  дозволу на виконання сезонних робіт, може доручити вам роботу іншого виду, що не має характеру сезонних робіт, на сумарний період не більше 30 днів, якщо платитиме вам заробітну платню/винагороду не нижчу від вказаної у виданому вам дозволі на виконання сезонних робіт, а також за умови, що ви не виконуватимете роботи у якості тимчасового працівника.

У випадку зміни місцезнаходження чи місця проживання, назви чи юридичної форми суб’єкта, який доручає виконання роботи іноземцеві, поглинання підприємства або його частини іншим суб’єктом-роботодавцем, перехід підприємства або його частини іншому роботодавцеві оформлення (видання) нового дозволу на виконання сезонних робіт не вимагається. Видання (оформлення) нового дозволу на виконання сезонних робіт не вимагається також у таких випадках:

  • коли буде підписаний трудовий договір замість цивільно-правової угоди або угода про надання допомоги в ході збирання врожаю (згідно з положеннями нормативно-правових актів про соціальне страхування працівників сільського господарства) замість іншої цивільно-правової угоди;
  • коли буде підписано угоду іншого виду, а в дозволі на виконання сезонних робіт буде вказана угода про надання допомоги в ході збирання врожаю (згідно з положеннями нормативно-правових актів про соціальне страхування працівників сільського господарства).

Процедура отримання дозволу на виконання сезонних робіт може відрізнятися в залежності від того, чи іноземець уже перебуває в Польщі, чи щойно має намір в’їхати на територію країни.

Якщо іноземець перебуває за межами території Республіки Польща й буде клопотати про видання йому візи з метою виконання сезонних робіт або має намір в’їхати на територію Польщі в рамках безвізового режиму, а суб’єкт, який доручає іноземцеві виконання роботи, відповідає визначеним законодавством вимогам, що обумовлюють видання  дозволу такого типу, повітовий староста реєструє заяву в реєстрі заяв про видання дозволу на виконання сезонних робіт та видає довідку про внесення заяви до реєстру.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Довідка про внесення заяви про видання дозволу на виконання сезонних робіт до реєстру заяв про видання дозволу на виконання сезонних робіт становить підставу для клопотання про видання візи з правом виконання сезонних робіт, а у випадку в’їзду на територію Республіки Польща в рамках безвізового режиму – обґрунтування мети в’їзду.

Після в’їзду іноземця на територію Республіки Польща, пред’явлення документа, що підтверджує право на перебування, а також інформації про адресу місця проживання в Польщі, йому надається дозвіл на виконання сезонних робіт. Із моменту (дня) подання цих документів до моменту (дня) видання рішення у справі його робота в Польщі вважається легальною, якщо він виконуватиме її згідно з умовами, викладеними в довідці про внесення заяви про видання дозволу на виконання сезонних робіт до відповідного реєстру заяв. Натомість, якщо суб’єкт, що доручає іноземцеві виконання роботи, впродовж 120 днів із моменту (дня) внесення заяви до реєстру не представить копії дійсного документа, який дає іноземцеві право на перебування в Польщі, провадження у справі заяви про видання дозволу на виконання сезонних робіт припиняється, за винятком ситуації, коли з обставин справи випливає, що дозвіл на виконання сезонних робіт буде використаний за призначенням, але дещо пізніше.

У випадку іноземців, котрі перебувають у Польщі, документи, що були подані суб’єктом, який доручає виконання роботи, підлягають аналізу, за результатами якого повітовий староста видає дозвіл на виконання сезонних робіт або видає рішення про відмову в наданні такого дозволу. З моменту (дня) подання заяви до моменту (дня) вручення рішення, але не довше 30-денного періоду, робота іноземця вважається легальною, якщо він виконуватиме її згідно з умовами, викладеними в заяві про видання дозволу на виконання сезонних робіт, і заява була подана без формальних недоліків.

У справах, щодо яких немає потреби застосовувати процедуру вияснення, повітовий староста повинен зареєструвати заяву про видання дозволу на виконання сезонних робіт у реєстрі заяв та видати довідку про внесення заяви до реєстру, або видати рішення про відмову в наданні дозволу на виконання сезонних робіт упродовж 7 робочих днів з моменту (дня) подання заяви з повним комплектом документів. Аналогічний термін передбачений у ході розгляду справ, що стосуються видання дозволу на виконання сезонних робіт, у випадку яких реєстрація заяви в реєстрі не вимагається. Якщо виникає потреба надати пояснення в справі, ця процедура має бути здійснена впродовж 30 днів з моменту (дня) подання заяви з повним комплектом документів.

ВАЖЛИВО! Заяви про надання дозволу на виконання сезонних робіт розглядаються з урахуванням першості тих іноземців, які щонайменше раз упродовж 5-річного терміну до подання заяви вже виконували роботи для даного суб’єкта на підставі дозволу на виконання сезонних робіт, за умови, що робота буде виконуватися на основі трудової угоди.

Дозвіл на виконання сезонних робіт видається на строк не більше 9 місяців упродовж календарного року. У випадку іноземця, який в’їхав на територію Республіки Польща на підставі візи, виданої йому для виконання сезонних робіт, або в рамках безвізового режиму у зв’язку із поданням заяви про надання йому дозволу на виконання сезонних робіт, внесеної до реєстру заяв, цей період обраховується з моменту (дня) першого в’їзду іноземця на територію країн – учасниць Шенгенської зони в поточному календарному році. Натомість, якщо іноземець перебуває в Польщі не на підставі візи з метою виконання сезонних робіт та не в рамках безвізового режиму у зв’язку із внесенням до реєстру заяви про видання дозволу на виконання сезонних робіт, йому можуть видати дозвіл на виконання сезонних робіт на період легального перебування, однак на строк не більше 9 місяців. Обрахунок 9-місячного строку здійснюватиметься шляхом додавання періодів, вказаних у раніше виданих цьому іноземцеві дозволах на виконання сезонних робіт.

ВАЖЛИВО! Дозвіл на виконання сезонних робіт може бути продовжений.

Повітовий староста може видати рішення про продовження дозволу на виконання сезонних робіт із метою продовження виконання іноземцем роботи для того самого суб’єкта, який доручив йому виконання роботи, або з метою виконання сезонних робіт для іншого суб’єкта, за умови, що іноземець в’їхав на територію Польщі на підставі візи, виданої з метою виконання сезонних робіт або в рамках безвізового режиму у зв’язку із внесенням до реєстру заяви про видання дозволу на виконання сезонних робіт.

Продовження дозволу на виконання сезонних робіт видається на період, який, сумарно з періодом перебування іноземця з метою виконання сезонних робіт, що обраховується з моменту (дня) першого в’їзду іноземця на територію країн – учасниць Шенгенської зони в поточному календарному році, не перевищує строку 9 місяців упродовж календарного року.

Поки триває процедура розгляду справи про продовження дозволу на виконання сезонних робіт, іноземець може працювати в того самого роботодавця. Натомість, якщо процедура стосується нового роботодавця, іноземець має право працювати лише впродовж 30-ти днів.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Якщо роботодавець гарантує вам місце проживання, він зобов’язаний укласти з вами угоду в письмовій формі, у якій мають бути визначені умови найму/оренди приміщення або надання приміщення в користування, а оплата за це приміщення не може відраховуватися з вашої заробітної плати/винагороди.

Законодавство передбачає випадки, в яких повітовий староста може відмовити в наданні іноземцеві дозволу на виконання сезонних робіт. Підставою для цього може стати як недотримання вимог, виконанням яких обумовлюється видання такого типу дозволу, так і наявність раніше застосованих щодо роботодавця покарань за доручення іноземцеві нелегального виконання роботи, a також за злочини проти порядку обігу документів та проти прав людей, що виконують заробіткові види діяльності.

Окрім того, повітовий староста може відмовити в наданні дозволу на виконання сезонних робіт, якщо з обставин, встановлених у ході розгляду справи, випливає, що декларація була видана фіктивно або не буде використана за призначенням, тобто не для виконання роботи для суб’єкта, який звернувся із заявою, a також тоді, коли суб’єкт, який доручає іноземцеві виконання роботи, не відповідає вимогам, пов’язаним із виконанням даного виду діяльності чи дорученням виконання роботи іншим особам, наприклад, не володіє достатньою кількістю фінансових ресурсів або ж не дотримується покладених на нього обов’язків у сфері сплати внесків соціального та медичного страхування.

ВАЖЛИВО! В разі відмови у виданні дозволу на виконання сезонних робіт  передбачена можливість подання апеляції на ім’я міністра у справах праці. Апеляційне подання вноситься впродовж 14 днів

 

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись