Дозволи на роботу у Польщі – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Дозволи на роботу у Польщі

7 Листопада 2016
Дозволи на роботу у Польщі

Дозвіл на роботу – це документ, який, за умови дотримання встановлених законодавчими й нормативно-правовими актами вимог, дає право на легальне виконання роботи в Польщі.

Попри наявність дозволу, виконувана робота не буде легальною, якщо підстава вашого перебування (віза або дозвіл на тимчасове перебування) не даватиме вам права на виконання роботи або коли ви виконуватимете роботу не на тих умовах й не на тій посаді, що вказані у вашому дозволі на роботу. Однак це не стосується ситуації, коли сталися лише зміни в місцезнаходженні чи місці проживання, назві або організаційно-правовій формі діяльності вашого роботодавця, а також коли мало місце поглинання підприємства, на якому ви працюєте, або його частини, іншим роботодавцем. Окрім того, слід пам’ятати, що роботодавець може доручити іноземцеві виконання роботи іншого характеру або на іншому робочому місці/на іншій посаді, які не відповідають вказаним у дозволі, за умови, що будуть дотримані всі інші вимоги, виписані в дозволі на роботу. Однак сумарний період виконання іншого виду роботи не може перевищувати 30 днів упродовж календарного року.

УВАГА! Навіть при наявності дозволу на роботу ви не можете працювати легально, якщо перебуваєте в Польщі на підставі:  візи, що була видана  з туристичною метою; візи, виданої на підставі надання статусу тимчасової охорони; візи, виданої для в’їзду на територію Польщі з гуманітарних причин, з огляду на інтереси держави або її міжнародні зобов’язання, a також, коли ви маєте дозвіл на тимчасове перебування, наданий із метою короткотермінового перебування (на підставі ст. 181 абз. 1 Закону «Про іноземців»). Перш ніш розпочинати виконання роботи, ви повинні переконатися – чи не перебуваєте в Польщі на підставі одного із вищезазначених документів.

Дозвіл на роботу видається на конкретного іноземця. У документі вказується:

 • суб’єкт, який доручає виконання роботи, тобто роботодавець (у випадку трудового договору), замовник (у випадку договору підряду);
 • посада або вид виконуваної роботи;
 • мінімальна заробітна плата (винагорода), яку може отримувати іноземець що працює на зазначеній у дозволі посаді;
 • тривалість робочого часу;
 • термін, на який видано дозвіл, тобто термін його дії.

У випадку відрядження на виконання роботи в Польщі в дозволі вказується також суб’єкт, до якого відряджено працівника, a коли дозвіл стосується роботи у статусі тимчасового працівника – зазначається «роботодавець-користувач», тобто роботодавець, на котрого безпосередньо працюватиме тимчасовий працівник.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Умови, виписані в дозволі на роботу, повинні бути відображені (вписані) також у тексті підписаного з роботодавцем договору. Лише за такої умови робота буде виконуватися у відповідності з отриманим дозволом. Наприклад, ви не можете підписати договір на виконання роботи на посаді бухгалтера, якщо отримали дозвіл на роботу на посаді  секретарки.

Дозвіл на роботу видається на підставі заяви роботодавця. Його можна продовжити. Це відбувається після письмової заяви суб’єкта, який доручає виконання роботи іноземцеві. Таку заяву слід подати не раніше, ніж за 90 днів, та не пізніше, ніж за 30 днів до дня закінчення терміну дії попереднього дозволу. Стороною в ході такої процедури виступає виключно роботодавець, a отже це він бере участь у вирішенні справи, це до нього направляються всі листи з органу адміністрації, це йому видається рішення про продовження дозволу.

ВАЖЛИВО! Коли триває процедура розгляду заяви про продовження дозволу на виконання роботи, ви можете працювати на раніше встановлених/визначених засадах, але виключно за умови, що заява про видання продовження дозволу на роботу в цього ж роботодавця i на тому самому робочому місці (посаді) була подана у встановлений строк і не мала якихось формальних помилок або формальні помилки були виправлені своєчасно (у встановлений строк). Тоді ваша робота в Польщі вважається легальною з дня подання заяви до дня, коли рішення про продовження дозволу на роботу буде прийняте остаточно.

Дозвіл на роботу видається на визначений термін – не більше 3 років – i, як уже згадувалося, може бути продовжений. У випадку виконання функцій у правлінні юридичної особи, яка на день подання заяви про продовження дозволу на роботу працевлаштовувала понад 25 осіб, воєвода може видати дозвіл на роботу на термін, що не перевищує 5 років. Натомість у випадку відрядження іноземця закордонним роботодавцем дозвіл видається на строк відрядження.

Існує кілька видів дозволів на роботу. Вони представлені й описані у нижченаведеній таблиці. В ній міститься також інформація про те, який орган відповідає за видання дозволів на виконання роботи іноземцем, тобто до якого воєводи слід звертатися із заявою.

ВИДИ ДОЗВОЛІВ НА РОБОТУ
Тип Кому видається Хто видає
A Іноземцям, які працюють на території Польщі на підставі договору з суб’єктом, чиє місцезнаходження, місце проживання, філіал,  відділення чи інший підрозділ  або ж якась інша організаційно-правова форма діяльності  знаходиться в Польщі. Воєвода – відповідно до місцезнаходження або місця проживання суб’єкта, який доручає виконання роботи.
B

(«Б»)

Іноземцям, які виконують обов’язки в правлінні юридичної особи, вписаної до реєстру підприємців або такої, що є капіталовим товариством в складі організації, а також сумарно перебувають у Польщі впродовж терміну, що перевищує 6 місяців упродовж наступних 12 місяців. Воєвода – відповідно до місцезнаходження або місця проживання суб’єкта, який доручає виконання роботи.
С

(«Ц»)

Іноземцям, які виконують роботу в закордонного роботодавця й відряджені на територію Польщі на період понад 30 днів упродовж календарного року до відділу чи підрозділу зарубіжного суб’єкта або суб’єкта, пов’язаного із закордонним роботодавцем. Воєвода – відповідно до місцезнаходження суб’єкта, до якого відряджений іноземець.
D

(«Д»)

Іноземцям, які виконують роботу в закордонного роботодавця, котрий не має відділу, підрозділу або іншої форми організованої діяльності в Польщі i відряджений на територію Польщі з метою реалізації послуги, що має тимчасовий або ситуативний характер (так звана експортна послуга).

 

Воєвода – відповідно до місцезнаходження або місця проживання суб’єкта, для якого іноземець виконує послуги. Якщо ж цей суб’єкт має місцезнаходження або місце проживання за кордоном, тоді воєвода – відповідно до основного місця виконання іноземцем роботи в Польщі.
Е

 

Іноземцям, котрі виконують роботу в закордонного роботодавця й відряджені на територію Польщі на період, що перевищує 30 днів упродовж наступних 6 місяців, з метою, якої не було у вище вказаному в таблиці переліку ситуацій із відрядженням працівників закордонними роботодавцями. Воєвода – відповідно до основного місця виконання іноземцем роботи в Польщі.

Дозвіл на роботу типу A – це тип дозволу, з яким іноземці мають справу найчастіше. Видається за умови, що іноземець відповідає двом вимогам:

 • рівень заробітної плати (винагороди) іноземця не може бути нижчий від рівня зарплати працівників, які виконують подібного роду роботу або працюють на подібних за функціональними обов’язками посадах;
 • роботодавець додає до заяви про видання дозволу на роботу для іноземця інформацію старости про відсутність можливості вирішення кадрових проблем роботодавця за рахунок місцевих трудових ресурсів, які внесені до реєстру безробітних, i тих, хто шукає роботу, або про негативні результати набору, який для роботодавця провів відповідний орган. На практиці таку інформацію називають «тестом ринку праці». Його проводить, за заявою роботодавця, староста відповідно до основного місця виконуваної іноземцем роботи, a коли таке місце не можна визначити – відповідно до місцезнаходження або місця проживання роботодавця. На результати тесту ринку праці треба очікувати від 14 до 21 дня.

ВАЖЛИВО! Законодавство передбачає ситуацію, коли проведення тесту ринку праці старостою не потрібне для отримання дозволу на виконання роботи. Перевірте, чи це стосується вас.

Представимо найбільш поширені обставини, за яких видання дозволу на роботу можливе без необхідності проведення тесту ринку праці. Це стосується випадків, коли:

 • професія, за якою має працювати іноземець, або вид роботи, яку він має виконувати, внесені до переліку професій і видів роботи, щодо яких при виданні дозволу на роботу не вимагається інформації від старости. Такий перелік (список) визначає воєвода відповідно до основного місця виконання роботи (наприклад, у випадку Мазовецького воєводства нині від тесту ринку праці звільнені професії водіїв автобуса й сідлового тягача). Варто зайти на інтернет-сторінку Воєводської адміністрації, на території відання якої знаходиться ваше основне місце виконання роботи, та перевірити – чи на посаду (за спеціальністю), на яку ви маєте бути працевлаштовані, потрібна інформація від старости;
 • воєвода видає рішення про продовження дозволу на роботу для того самого іноземця і на тій самій посаді;
 • громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії або України виконують роботи по догляду за хворими/людьми похилого віку/дітьми або роботу по господарству (хатню роботу) на замовлення фізичних осіб у домашніх господарствах;
 • громадяни вищезазначених держав упродовж не менше трьох місяців безпосередньо перед поданням заяви про видання дозволу на роботу виконували роботу для того самого суб’єкта і на тій самій посаді на підставі договору, укладеного в письмовій формі відповідно до зареєстрованої декларації про працевлаштування іноземця. Додатковою вимогою є пред’явлення зареєстрованої декларації i договору, а також документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.

Інші принципи передбачено у випадку видання дозволів на роботу типу B. Суб’єкт, членом правління якого має бути іноземець, повинен підтвердити:

 • що в податковому році, який передував поданню заяви, отримав доходи в розмірі не менше 12-кратної середньої місячної зарплати у воєводстві станом на третій квартал року, який передував поданню заяви. А також працевлаштовував на підставі безстрокового договору й на повну ставку впродовж щонайменше року, що передував поданню заяви, не менше двох працівників, на яких не поширюється в обов’язковому порядку вимога наявності дозволу на роботу, або
 • має у своєму розпорядженні засоби чи здійснює заходи, спрямовані на виконання в майбутньому вимог, зазначених у попередньому пункті, зокрема шляхом реалізації діяльності, яка сприятиме зростанню інвестицій, трансферту технологій, впровадженню корисних інновацій або створенню робочих місць.

За оформлення/видання дозволу на роботу стягується оплата, яка у випадку виконання роботи впродовж терміну, що не перевищує трьох місяців, становить 50 злотих. Натомість, якщо дозвіл на виконання роботи видається на термін, що перевищує три місяці, оплата стягується в розмірі 100 злотих. Коли подається заява на оформлення/видання дозволу типу D («Д»), оплата становить 200 злотих. Якщо йтиметься про оформлення/видання продовження дозволу на роботу, то розмір стягуваної оплати становитиме половину від вищевказаних сум, відповідно до типу дозволу та терміну, на який він видається.

Патриція МІЦКЕВИЧ

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись