Інформаційна довідка щодо реалізації права на матеріальне забезпечення - Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Інформаційна довідка щодо реалізації права на матеріальне забезпечення

0

Інформаційна довідка щодо реалізації права на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованих осіб у відповідності до норм Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення

 

Ця інформаційна довідка складена Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на реалізацію норм Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18.05.2012 (далі – Угода) застрахованими особами у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням щодо питань пов’язаних із призначенням допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання, а також врахування страхового стажу.

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності (допомога по хворобі) та допомога по вагітності та пологах (допомога по материнству)

У відповідності до статті 11 розділу другого частини третьої Угоди допомога у випадку хвороби та материнства призначається та виплачується відповідно до законодавства та за рахунок тієї Договірної Сторони, на території якої особа є застрахованою.

На території України питання призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах врегульовано Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240 (далі – Закон № 2240).

Згідно із частиною першою статті 4 Закону № 2240 право на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством.

Абзацом першим частини першої статті 51 Закону № 2240 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом, яким є Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455 (далі – Інструкція № 455).

Для реалізації свого права на допомогу по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах застрахована особа:

– громадянин України, якому було видано на території Республіки Польща листок непрацездатності на бланку ZUS ZLA зеленого кольору, яким підтверджується його тимчасова втрата працездатності не пов’язана з нещасним випадком на виробництві або період вагітності та хвороби, повинен у відповідності до вимог пункту 1.12 Інструкції № 455 здійснити обмін листка непрацездатності на бланку ZUS ZLA на листок непрацездатності згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання чи роботи.

Обмін здійснюється на підставі перекладених на державну мову та нотаріально засвідчених документів, які підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України;

– громадянин Республіки Польща або громадянин іншої держави, якому було видано на території Республіки Польща листок непрацездатності на бланку ZUS ZLA зеленого кольору, яким підтверджується його тимчасова втрата працездатності не пов’язана з нещасним випадком на виробництві або період вагітності та хвороби, повинен здійснити упорядкований автентичний переклад на українську мову.

Після чого, для нарахування та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах громадянин України та громадянин Республіки Польща або громадянин іншої держави який:

– працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи і на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, подає обміняний листок непрацездатності (для громадян України) або листок непрацездатності на бланку ZUS ZLA з перекладом (для громадян Республіки Польща або громадянин іншої держави) до адміністрації (відділу кадрів) підприємства, установи, організації або фізичної особи з яким застрахована особа перебуває у трудових відносинах;

– бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням подає обміняний листок непрацездатності (для громадян України) або листок непрацездатності на бланку ZUS ZLA з перекладом (для громадян Республіки Польща або громадянин іншої держави) до районної (міжрайонної), міської, районної (міжрайонної) у містах виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем свого проживання.

 

Врахування періодів страхового стажу, набутих відповідно до законодавства Республіки Польща

У відповідності до статті 10 розділу другого частини третьої Угоди періоди страхового стажу, набуті відповідно до законодавства кожної із Договірних Сторін, враховуються, у разі необхідності, при визначенні права на допомогу та періоду її виплати, за умови, якщо вони не співпадають.

Згідно із статтею 37 Закону № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу:

60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до п’яти років;

80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

У разі наявності у застрахованої особи страхового стажу набутого на території Республіки Польща, врахування якого вплине на розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, вона має право звернутися до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, як до установи зв’язку, із заявою про підтвердження її страхового стажу набутого на території та у відповідності до законодавства Республіки Польща.

Заява застрахованої особи на підтвердження страхового стажу такої особи набутого на території Республіки Польща повинна містити наступну інформацію:

 

Інформація щодо особи

1 Прізвище

2 Ім’я (імена)

3 Poдoве прізвище

4 Попередні прізвища

5 Дата народження │   │   │   │   │   │   │   │   │

6 Адреса проживання в Україні

7 Остання адреса проживання в Республіці Польща

8 Ідентифікаційний номер в Україні (номер страхового свідоцтва, якщо це неможливо, зазначити серію та номер паспорта особи)

9 Ідентифікаційний номер в Республіці Польща (номер PESEL, якщо це неможливо, зазначити серію та номер посвідчення особи або паспорта)

10 Виконувала роботу в Республіці Польща, як найманий працівник або як самозайнята особа

11 Назва та адреса останнього працедавця в Республіці Польща або остання діяльність самозайнятої особи (назва та адреса фірми)

12 Період за який необхідно підтвердити страховий стаж набутий  в Республіці Польща від │   │   │   │   │   │   │   │   │  до │   │   │   │   │   │   │   │   │

Зазначену заяву необхідно надсилати на адресу Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: вул. Боричів Тік, 28, м. Київ, Україна, 04070.

За результатами розгляду поданої заяви та підтвердження страхового стажу набутого на території Республіки Польща, Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надає застрахованій особі висновок про страховий стаж набутий на території Республіки Польща.

Для врахування набутого на території Республіки Польща страхового стажу для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахована особа надає оригінал висновку про страховий стаж набутий на території Республіки Польща, у разі якщо:

– працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи і на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до адміністрації (відділу кадрів) підприємства, установи, організації або фізичної особи з яким застрахована особа перебуває у трудових відносинах;

– бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до районної (міжрайонної), міської, районної (міжрайонної) у містах виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем свого проживання.

 

Допомога на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

У відповідності до статті 19 розділу другого частини третьої Угоди право на допомогу на поховання визначає компетентна установа Договірної Сторони, законодавство якої поширюється на працівника, самозайняту особу на момент смерті.

Відповідно до статті 45 Закону № 2240 допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні (дружини (чоловіка); дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років; батька, матері; діда та баби за прямою лінією спорідненості).

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Зазначена допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Згідно із статтею 51 Закону № 2240 допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.

У разі видачі компетентним органом Республіки Польща свідоцтва про смерть, яким підтверджується факт смерті застрахованої особи, при призначенні допомоги на поховання слід користуватися цим свідоцтвом.

В цьому випадку призначення допомоги на поховання застрахованої особи здійснюється на підставі копії свідоцтва про смерть виданого на території Республіки Польща та його упорядкованого автентичного перекладу на українську мову.

Для призначення та виплати допомоги на поховання отримувач допомоги надає копію свідоцтва про смерть виданого на території Республіки Польща та переклад цього свідоцтва, у разі якщо померлий:

– працював за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи і на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до адміністрації (відділу кадрів) підприємства, установи, організації або фізичної особи з яким застрахована особа перебувала у трудових відносинах;

– брав добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до районної (міжрайонної), міської, районної (міжрайонної) у містах виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем його проживання.

 

Контактні особи, до яких можуть звернутися громадяни щодо реалізації норм Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення в частині допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах та допомоги на поховання

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

вул. Боричів Тік, 28

м. Київ

Україна, 04070

e-mail: [email protected]

тел. + 00 380 44 2060401

факс. + 00 380 44 2060406

 

 

Відділ матеріального забезпечення застрахованих осіб

e-mail: [email protected]

Головний спеціаліст відділу

Чередник Артур Юрійович

e-mail: [email protected]

тел. + 00 380 44 4251204

 

Відділ договірної роботи

e-mail: [email protected]

Начальник відділу

Власенко Інна Іванівна

e-mail: [email protected]

тел. + 00 380 44 2060408

 

Share.