Освіта у Польщі: Гімназія – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Освіта у Польщі: Гімназія

7 Грудня 2016
Освіта у Польщі: Гімназія

Після закінчення початкової школи у Польщі всі діти обов’язково повинні продовжити навчання в гімназії (Gimnazjum).

Станом на 2016 рік набір до навчальних закладів цього типу відбувався шляхом електронної реєстрації. Навчання має загальний характер і триває три роки, після чого діти пишуть загальнопольський екзамен. У 2017/2018 навчальному році випускники шостого класу переходять до сьомого. Усім дітям гарантоване місце в державній гімназії за районом проживання, але можна продовжити навчання і в інших державних, приватних чи громадських гімназіях.

Спеціалізовані гімназії встановлюють певні критерії прийому кандидатів. Під увагу беруться результати навчання, інколи має місце конкурс середнього бала свідоцтва про закінчення школи. Якщо гімназія спеціалізується на вивченні іноземних мов або спортивних дисциплін, то можуть проводитися додаткові вступні іспити. При цьому варто зазначити, що переможці предметних конкурсів (олімпіад) мають пільги при зарахуванні до вибраної гімназії. Щоб дізнатися про правила вступу, а також чи є вимога електронної реєстрації,  треба звернутися безпосередньо до обраної гімназії. Якщо дитина навчається в початковій школі в Польщі, батьки мають слідкувати за строками електронної реєстрації і подання оригіналів документів до гімназії.

Якщо учень закінчив початкову школу в Україні, то разом із заявою про прийняття дитини до гімназії треба додати:

  • оригінал та копію паспорта (проїзного документа) дитини;
  • оригінал та копію паспорта матері/батька;
  • оригінал та копію свідоцтва про народження з перекладом на польську мову;
  • оригінал та копію документа, що підтверджує проживання дитини в дільниці (прописка, договір оренди);
  • шкільне свідоцтво/табель (або інший документ, який підтверджує кількість років навчання дитини в попередніх класах) із перекладом. У разі відсутності таких документів, для визначення відповідного класу директор гімназії може запросити дитину на кваліфікаційну розмову;
  • інші документи, що підтверджують досягнення дитини.

Навчальний процес і умови навчання в гімназіях можуть відрізнятися, в залежності від виду гімназії.

Загальні гімназії

Загальні гімназії – гарантують місце навчання за місцем проживання. Навчання безкоштовне. В таких гімназіях можуть бути створені спеціалізовані відділи (класи), рекрутація до яких відбувається відповідно до статуту гімназії:відділ двомовний – як правило, в таких класах два предмети викладаються двома мовами – польською та іноземною мовою, яка вивчається у класі. Кандидати до таких відділів приймаються на підставі додаткових вступних тестів або кваліфікаційної розмови;відділ спортивний – крім обов’язкової програми освіти, діти проходять спортивну підготовку. Кандидати повинні мати відповідний стан здоров’я, який дозволяє фізичні навантаження що підтверджено медичною комісією, і пройти спортивну рекрутацію, правила якої встановлюються приймальною комісією;  відділ інтеграційний – це класи, в яких поряд з усіма учнями навчаються діти зі спеціальними потребами. Загальна кількість учнів у такому класі становить 15–20 осіб, і серед них 3–5 дітей мають спеціальні потреби. На уроках присутній другий учитель, який допомагає організувати навчальний процес таким чином, щоб задовольнити потреби особливих учнів.

Приватні гімназії або громадські гімназії 

Приватні гімназії або громадські гімназії – можуть встановлювати додаткові вимоги для вступу, навчання платне.

Академічні гімназії

Академічні гімназії – навчальні заклади для талановитих учнів, умовою вступу до яких є перемога в предметному конкурсі.

Інтеграційні гімназії

Інтеграційні гімназії – навчальні заклади, в яких класи налічують від 15 до 20 осіб, серед яких 3–5 учнів мають спеціальні потреби. На уроках присутній другий учитель, який допомагає організувати навчальний процес таким чином, щоб задовольнити потреби учнів. До педагогічного складу інтеграційних гімназій входять учителі зі спеціальною педагогічною освітою.

Спеціальні гімназії

Спеціальні гімназії – навчальні заклади для молоді з різними розладами. Пропонують не тільки спеціально адаптовану програму, а й умови навчання, які відповідають психофізичному стану учнів.

Професійні гімназії та гімназії для дорослих

Професійні гімназії та гімназії для дорослих – навчальні заклади для осіб, якім виповнилося 18 років і які закінчили тільки початкову школу.

Навчання в гімназії завершується загальнодержавним письмовим екзаменом, який складається з трьох частин:

  • гуманітарні науки (завдання з польської мови, польської літератури, історії та суспільних наук);
  • математика та природничі науки (завдання з математики, фізики, хімії, географії та біології) ;
  • іноземна мова (англійська, французька, іспанська, німецька, російська, італійська, а з навчального року 2012/2013 – також українська). Мовну частину учень складає на базовому або поглибленому рівні, про що у вересні повинен подати заяву на ім’я директора школи. Кожна частина іспиту складається в інший день.

Пільги для дітей-іноземців

Варто привернути увагу до пільг для дітей-іноземців. З відповідною заявою батькам треба звернутися до директора школи у вересні. Учням-іноземцям надається додатковий час на виконання завдань, можливість написання екзамену в окремій аудиторії і користування словником. Найголовніше те, що письмові завдання в тестах формулюються таким чином, щоб бути більш зрозумілими для дітей-іноземців. Також у цьому випадку застосовуватимуться інші критерії оцінювання завдань із польської мови.

Більш детальна інформація щодо проведення загальнодержавного письмового екзамену розміщена на офіційній сторінці Центральної екзаменаційної комісії.

Шкільне свідоцтво видається після закінчення навчального року (в першому і другому класах), а свідоцтво про закінчення гімназії – після третього класу гімназії.

Алла Маєвська

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись