Працевлаштування за спрощеною схемою - Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Працевлаштування за спрощеною схемою

0

З року в рік збільшується кількість віз, виданих консульствами Польщі громадянам України.

Так, за даними Міністерства закордонних справ РП, консульства в Україні в 2011 році видали 155 488 робочих віз.

Більшість в’їзних документів було видано на основі зареєстрованої в Повітовій службі зайнятості (пол. Powiatowy Urząd Pracy) Декларації про намір працевлаштувати іноземця (пол. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi).

Легкість, швидкість і відсутність оплат при реєстрації такого документа дають можливість зацікавленим польським роботодавцям працевлаштовувати громадян України, Білорусі, Росії, Грузії та Молдови без зайвих бюрократичних перепон. Одночасно громадяни перерахованих вище країн мають можливість отримати національну польську візу з правом перебування в Польщі до 6 місяців протягом року з метою працевлаштування. У графі «мета видачі» (пол. cel wydania) у такій візі написано: 05. Окрім можливості перебувати в Польщі і працювати у роботодавця, що зареєстрував Декларацію (на зазначених у ній умовах) вона дозволяє громадянинові іншої держави та його роботодавцю продовжити співпрацю і після закінчення строку, на який Декларація видана.

Період до шести місяців, що обмежує право перебувати в Польщі та виконувати роботу на підставі Декларації, дає можливість оцінити ситуацію на польському ринку праці, свої шанси на ньому, визначитися з бажанням продовжувати роботу й залишитися в Польщі на більш тривалий термін.

Якщо і працівник, і роботодавець зацікавлені в подальшій співпраці, то Декларація про намір працевлаштування дозволяє в майбутньому отримати дозвіл на працевлаштування (пол. zezwolenie na pracę) для іноземця за спрощеною процедурою, без т.зв. тесту ринку праці. Тест ринку праці для осіб, які не працюють за дефіцитними спеціальностями, може бути проблематичним. У зв’язку з подальшою працею на підставі дозволу на роботу, іноземець може продовжити своє легальне перебування в Польщі. Однак для цього необхідно дотриматися наступних формальностей:

1. Після приїзду до Польщі з візою, виданою на підставі Декларації про намір працевлаштування іноземця, необхідно підписати договір з роботодавцем, що зареєстрував Декларацію, на тих умовах, які в ній описані (тип трудового договору, посада, заробітна плата, термін і місце виконання роботи).
2. У разі укладення контракту типу трудового договору чи договору-підряду (пол. umowa o pracę і umowa zlecenie) роботодавець зобов’язаний зареєструвати його в Системі соціального страхування (ZUS) та своєчасно раз на місяць відраховувати необхідні соціальні внески. При укладенні трудового договору (umowa o pracę) роботодавець також зобов’язаний вираховувати розмір прибуткового податку та вносити завдаток на його оплату. У випадку цивільно-правового договору (пол. umowa zlecenia або umowa о dzieło) роботодавець також може вираховувати податок та вносити завдаток, однак у деяких випадках цей обов’язок покладається на працівника.
3. Мінімум через три місяці після підписання договору роботодавець має право подати документи для реєстрації дозволу на працевлаштування іноземця за спрощеною процедурою. Для цього необхідно підготувати наступний комплект документів:

• заява про видачу дозволу на працевлаштування (пол. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę);
• додаток до заяви про видачу дозволу на працевлаштування (пол. Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę);
• декларація про намір працевлаштування іноземця (Oświadczenie о zamiarze powierzenia Pracy cudzoziemcowi), на підставі якої здійснювалася робота протягом як мінімум трьох попередніх місяців;
• трудовий договір, укладений відповідно до умов, окреслених у декларації, на підставі якої здійснювалася робота протягом як мінімум трьох попередніх місяців;
• у випадку праці на підставі трудового договору чи договору-підряду (umowa o pracę чи umowa zlecenie) – підтвердження оплати соціального страхування протягом мінімум трьох попередніх місяців (ZUS-RMUA);
• реєстраційні документи працедавця (оригінал і копія): виписка з Державного судового реєстру (odpis z KRS) для фірм; витяг з реєстру індивідуальних підприємців (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej) – для індивідуальних підприємців, посвідчення особи – для фізичних осіб;
• актуальна ксерокопія всіх сторінок паспорта іноземця, окрім чистих розворотів;
• підтвердження оплати (100 зл. якщо передбачається дозвіл на термін більше, ніж 3 місяці). Максимальний термін видачі дозволу на працевлаштування – 1 рік; у майбутньому, при дотриманні необхідних формальностей, дозвіл можна буде продовжити на термін до 2 років;
• доручення встановленого зразка, якщо док

ументи буде подавати не працедавець, а довірена особа (наприклад, іноземний працівник). Немає необхідності нотаріально завіряти доручення.Процедура отримання дозволу на працевлаштування триває 30 днів. Дозвіл на працевлаштування надає право отримати візу в консульстві Республіки Польща за місцем постійного проживання на термін, визначений рішенням (але не більше, ніж на 365 днів). Крім того, якщо ви маєте всі необхідні документи і в запасі 45 днів до закінчення візи, зверніться за дозволом на тимчасове перебування (karta czasowego pobytu): для цього немає необхідності виїжджати з Польщі.

 

Ксенія ХАТАЛЬСЬКА

 

Share.