Представництво за довіреністю - Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Представництво за довіреністю

0

Однією з форм здійснення цивільних прав та обов’язків є представництво — правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчиняти правочини від імені другої сторони, яку вона представляє.

Потреба представництва зумовлена тим, що з різних обставин – чи то погане володіння польською мовою, чи зайнятість на роботі – ми не завжди маємо змогу особисто реалізовувати надані нам законом можливості. А саме: складати документи до Відділу у справах іноземних громадян Воєводського управління, отримувати кореспонденцію, розпоряджатися майном, захищати свої інтереси в суді тощо. І саме в цих випадках нам на допомогу може прийти представник.

Представник вчиняє юридичні дії, заступаючи місце особи, яку він представляє і від імені якої виступає. Саме ці ознаки відрізняють представництво від низки подібних відносин.

Залежно від того, ким визначається представник і на чому ґрунтуються його повноваження, представництво виникає на підставі:

 • закону (Przedstawicielstwo ustawowe) у випадках, передбачених законодавством (наприклад, представництво батьками прав та інтересів дітей).  Характерними ознаками такого представництва, по-перше, є те, що представник і його повноваження встановлюються нормативними актами (цивільними, господарськими, сімейними).  По-друге, особа, яку представляють, не бере участі в призначенні представника і не може особисто скасувати чи змінити його повноваження, оскільки вони визначені законом;
 • волі особи, яку представляють і яка особисто визначає повноваження представника, як правило, шляхом видачі довіреності або укладання договору доручення (Pełnomocnictwo). Наприклад, особа доручає вибраному нею представникові придбати для неї автомобіль у Польщі. В цьому разі повноваження представника (коло прав та обов’язків, які покладаються на нього у зв’язку з придбанням автомобіля) визначаються особою, для якої автомобіль купується. І представник зобов’язаний діяти в межах наданих йому повноважень.

Зверніть увагу, що представник може бути уповноважений на вчинення лише тих дій і правочинів, право на вчинення яких має особа, котру він представляє. Своїми діями представник неначе пов’язує особу, яку представляє, з третьою особою.

Треба наголосити, що не всі правочини можуть бути вчинені представником (наприклад, заповіт має підписати особисто заповідач).

У повсякденному житті в Польщі пересічні українці, як правило, стикаються з потребою надати довіреність на представництво у Відділі у справах іноземних громадян. У цьому випадку довіреність повинна мати просту письмову форму. Варто знати, що відтепер усю кореспонденцію буде отримувати представник. У листах, що надходять із Відділу у справах іноземців, містяться запрошення на співбесіду або вимоги донести якісь документи чи додатково щось підтвердити, також встановлюються чіткі терміни реалізації цих дії (7 днів із моменту отримання листа). Всі дії, виконані чи не виконані представником після отримання такого листа, викликають правові наслідки для особи, яку він представляє.  Іншими словами, якщо представник не повідомив особу, яку представляє, про необхідність прийти до Відділу у справах іноземців чи донести потрібні документи, можуть виникнути негативні наслідки у вигляді відмови надання дозволу на тимчасове або постійне проживання в Польщі.

Особа, яку представляють, має право в будь-який момент скасувати довіреність, якщо її текст не містить інформації про неможливість скасування. Скасування довіреності – це так само вияв волі, виконання якої є обов’язком для представника з того моменту, як він про це дізнався або міг дізнатися. Скасування може виражатися в будь-якій формі, незалежно від того, в якій формі було надано довіреність.

Інколи можливість поїхати до України відсутня, але потреба зробити вдома певні юридично значимі дії виникає. У цій ситуації, перебуваючи за кордоном, можна надати довіреність для вчинення певних дій в Україні, але треба пам’ятати про нотаріальну форму такого документа.

Дипломатичні та консульські установи України за кордоном вчиняють нотаріальні дії, передбачені законодавством України. Консул засвідчує довіреності, заяви тощо від імені однієї або кількох осіб на ім’я однієї або двох осіб (якщо вони проживають за однією адресою).

Для оформлення довіреності потрібна особиста присутність особи заявника і наявність наступних документів:

 1. дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 2. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
 3.  примірник документа, який необхідно посвідчити або засвідчити;
 4.  відомості щодо представника, тобто особи, на яку оформлюється довіреність, зокрема:
  – прізвище, ім’я та по батькові;
  – дата народження;
  – адреса проживання;
  – паспортні дані (номер і серія, дата й орган видачі паспорта або копія “внутрішнього” паспорта);
 5. оригінал документа (квитанції) про сплату консульського збору;
 6. бажано також заповнити бланк заяви на вчинення нотаріальної дії.

На практиці трапляються ситуації, коли представник із тих чи інших міркувань здійснює дії, котрі прямо суперечать інтересам особи, яку представляє, отже завжди треба перевіряти і контролювати дії представника.

к.ю.н. Алла МАЄВСЬКА

Share.