Як розрахувати податок РІТ за 2019 рік - Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Як розрахувати податок РІТ за 2019 рік

0

Податок на дохід для фізичних осіб (РІТ) є одним із найпоширеніших публічних зборів у Польщі. Кожен дохід фізичної особи оподатковується податком РІТ, якщо законодавчо не передбачено звільнення від нього.

Оподаткуванню в Польщі підлягають не тільки польські громадяни, а й іноземці. Обсяг оподаткування залежить від того, чи отримують вони так звану «податкову резиденцію» в державі. Однак незалежно від статусу перебування, доходи за роботу, яку іноземці виконують на території Польщі, в будь-якому випадку будуть підлягати оподаткуванню в цій державі.

Здебільшого доходи, зокрема ті, які фізична особа отримує на підставі трудового договору, договору підряду чи договору про надання послуг, протягом року виплачуються роботодавцем або замовником, який працює як так званий платник і виплачує внески на РІТ до податкової. Незалежно від вищесказаного, у більшості випадків після закінчення року кожна фізична особа мусить самостійно розрахувати свій податок РІТ за останній рік і подати податкову декларацію.

Термін надсилання податкових декларацій

Термін надсилання більшості податкових декларацій закінчується 30 квітня 2020 року, та з огляду на стан епідемії у 2020 році його продовжили до 1 червня 2020 року. Однак, варто зазначити, що це не є де факто продовження терміну подачі декларацій РІТ, а лише відмова від накладення штрафу, якщо платник податків не надасть декларацію до 30 квітня. Таке трактування запроваджується згідно з законом про детальні рішення пов’язані з запобіганням, профілактикою та боротьбою з COVID-19.

Законом запроваджено інші зміни на які варто звернути увагу:

  1. Якщо. згідно з річним розрахунком, платник повинен сплатити податок, то, аби не платити відсоток за прострочення терміну, він повинен зробити це до 30 квітня 2020 року. Сплата податку після 30 квітня і до 1 червня 2020 року зобов’язує платника податків сплатити відсотки за цей період. Якщо відсотки становитимуть менше 8,70 злотих, платник податку звільняється від їх сплати, якщо вище цієї суми – він повинен їх сплатити.
  2. Якщо платник податку має право на відшкодування податку, кожен день затримки в надсиланні податкової декларації РІТ відкладає дату повернення коштів. Податкова інспекція має 45 днів з дня подання декларації. Чим пізніше буде надіслано декларацію, тим пізніше ми отримаємо відшкодування.
  3. З 30 квітня послуга “твій e-PIT” автоматично розрахує PIT-37 i PIT-38 та частину PIT-36 платників податків, які не розрахувались раніше самостійно, або не відмовились від готової податкової декларації.
  4. У випадку надсилання декларації після 30 квітня, не буде можливості переказати 1% коштів для вибраної організації.

Види декларацій

Основним типом декларації, яку складають більшість платників податків, є РІТ-37 – цей формуляр використовується, якщо протягом року дохід був отриманий від польського платника, тобто доходи з договору про роботу, договору підряду чи договору про надання послуг тощо.

Якщо платник податків отримував доходи з інших джерел, властивим може бути інший тип декларації. Наприклад, РІТ-36 – формуляр, який використовується, якщо крім вищезазначених доходів доходи надходили не від польського платника (тобто польського працедавця чи замовника). Наприклад: доходи з економічної діяльності, найму нерухомості чи доходи з-за кордону. У випадку наявності інших доходів обов’язковим є використання окремого формуляра.

Від 1 січня 2019 року ввійшли в життя нормативні акти, згідно з якими Державна податкова адміністрація (Krajowa Administracja Skarbowa – KAS) готуватиме для кожного платника податків річну податкову декларацію (заздалегідь не треба буде надавати жодних додаткових заявок). Платник податків із 15 лютого може ознайомитися з запропонованою адміністрацією декларацію на податковому порталі. Така форма розрахунку передбачає можливість подання індивідуальної декларації, спільної із чоловіком чи дружиною, або як особа, яка сама виховує дитину.

Платник податків до 30.04.2020 має можливість:
– перевірити/затвердити декларацію без змін,
– змінити/доповнити дані в декларації (наприклад, про право на пільгу),
– не прийняти декларацію й самостійно скласти розрахунок податку.

У випадку декларацій PIT-37 та PIT-38 (це декларації для розрахунку доходу з приросту капіталу), якщо платник податків до 30 квітня не вчинить жодних дій, із закінченням цього терміну декларація, яку підготувала податкова адміністрація буде прийнята автоматично та вважатиметься складеною.

Якщо особа була працевлаштована за трудовим договором, договором підряду чи договором надання послуг, роботодавець/замовник повинен до кінця січня підготувати інформацію PIT-11 за рік, що минув, та переказати у відповідне для платника податків податкове управління. Водночас до кінця лютого після закінчення даного року передати цей самий формуляр платнику податків. PIT-11 містить суму доходу, кошти, що знижують суму доходу, податкові платежі та внески на соціальне й медичне страхування, які зменшують податкову основу й податок. Згідно з інформацією, що міститься в PIT-11, фізична особа повинна розраховувати свій дохід у річній декларації (найчастіше це PIT-37). Дані з PIT-11 будуть використовуватися Державною податковою адміністрацією для автоматичного приготування декларації.

Податок PIT у Польщі, як правило, прогресивний, тобто чим більший маємо дохід, тим більшу ставку податку платимо. Ставки прогресивного податку становлять 17,75% для доходу до 85 520 злотих за рік і 32% – для суми, яка перевищує цю квоту.

Квота доходу, вільного від податку

Існує квота доходу, вільного від податку, яка до кінця 2019 року становить 8000 злотих за рік. Для тих, хто заробляє понад 8000 злотих, ця квота пропорційно зменшується (чим більшим був дохід даної особи, тим меншою є вільна від податку квота). У випадку осіб, які отримують оподаткований дохід 127 000 злотих і більше, усі їхні доходи будуть оподатковані (без вільної квоти). У 2019 році квота, вільна від податку, по відношенню до 2018 року не змінилась.

Прогресивний податок платиться, зокрема, від доходів із трудового договору, договору підряду чи договору про надання послуг. У випадку інших джерел доходу – може регулюватись іншими ставками.

Доходи можна, як правило, знизити на суму їхнього отримання, яка по-різному встановлюється для різних типів доходу. Внески на соціальне та медичне страхування, які сплачуються протягом року, дозволяють знизити як підставу оподаткування (внески на соціальне страхування), так і сам податок (частина внесків на медичне страхування). Якщо протягом року у вас був польський роботодавець або замовник, то і кошти доходу, і квоти внесків будуть зафіксовані у PIT-11, який від нього отримаєте.

Відрахування та пільги

Крім цього, розраховуючи свої доходи, отримані протягом податкового року, платник податків може скористатися відрахуваннями та пільгами, які дозволять знизити дохід чи податок. Найпопулярнішими є пільги на дитину. Якщо платник виховує одну або двох дітей, податок можна знизити на 1112,04 злотих на кожну дитину, на третю дитину сума пільги зросте до 2000,04 злотих, а на четверту й наступних – до 2700 злотих. Дитина мусить бути молодшою 18 років або якщо ще вчиться – менше 25 років та не може отримувати доходи вище вільної квоти. У разі виховання платником лише однієї дитини пільга надається, якщо батьки отримали не більше 112 000 злотих за рік. Пільгами на дітей можна скористатися навіть тоді, коли діти постійно проживають поза межами Польщі.

До інших належать, зокрема, пільги, пов’язані зі сплатою внесків на костел або благодійні організації, витратами на використання мережі Інтернет, з реабілітаційною метою та термомодернізаційна пільга. Такі відрахування лімітуються та вимагають відповідної документації.

Новим видом полегшення є пільги для молоді. Отримані від серпня 2019 року надходження за роботу осіб, які не завершили 26 року життя, звільнені з PIT. Платник не платитиме з них податок на дохід. Якщо працедавцеві раніше було подано відповідну заяву, то він вже не відраховував коштів на РІТ. Якщо такої заяви не було – отримає виплачені кошти з річної податковій декларації.

Кожен може також зазначити в податковій декларації благодійну організацію, на користь якої він хотів би переказати 1% свого податку. Такі відрахування не пов’язані з додатковими витратами: частина податку замість того, щоб потрапити в бюджет держави, буде перерахов ана на рахунок благодійної організації. Це слід зробити обовязково до 30 квітня 2020 року. Пізніше можливості відрахувати 1%  для вибраної організації не буде.

Необхідно скласти податкову декларацію вчасно, тобто до 01.06.2020. У випадку запізнення (що зрештою повинно бути скасоване, якщо декларацію для платника податків складає Державна податкова адміністрація) може бути накладено штраф. Якщо навіть ви потрапили в таку ситуацію, покарання можна уникнути, якщо якомога швидше скласти заяву, додати до неї так званий «czynny żal», тобто лист, у якому можна послатися на незнання законів і добровільно зізнатись у недотриманні термінів.

Якщо з податкової декларації виникає «недоплата» податків, треба врегулювати це питання не пізніше 30 квітня після закінчення року, заплативши визначену суму на рахунок відповідного податкового відділу (Urzad Skarbowy). Якщо питання врегульовується із запізненням, треба також враховувати суму із відсотками, які складають 8% на рік.

У разі «переплати» податкова повинна повернути відповідну суму протягом 45 днів на банківський рахунок платника (якщо платник податків повідомив свій рахунок) або за посередництвом Польської пошти на адресу, зазначену в річній декларації.

Якщо в декларації міститиметься помилка, існує можливість її скоригувати й повторно надіслати документ у податковий відділ.

Актуалізація 2020 року: Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК

Анастасія НАУМЧИК-ТУРЕЦЬКА, менеджер
Майя ЗАБАВСЬКА, старший менеджер
Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy Sp. K.

 

Ви можете також подарувати 1% свого податку на благодійність. Щоб підтримати діяльність фонду «Наш вибір», необхідно вписати в податковий формуляр наступне: KRS: 0000507234 (FaniMani) та призначення платежу (сel szczegółowy): 5498.

 

Share.