Здійснення підприємницької/господарської діяльності – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Здійснення підприємницької/господарської діяльності

22 Жовтня 2016
Здійснення підприємницької/господарської діяльності

Форма, у якій іноземець може вести господарську діяльність у Польщі, залежить від його статусу, тобто підстави перебування на території країни. Деякі групи іноземців можуть розпочати та здійснювати господарську діяльність на тих самих засадах, що й польські громадяни, тобто в будь-якій передбаченій законодавством формі. Натомість інші групи – лише на чітко визначених законом принципах. Тому, якщо ви хочете відкрити в Польщі свій бізнес, першим кроком має бути встановлення того, у якій саме формі можете це зробити.

Якщо ви маєте одну із підстав для перебування на території Польщі або один із документів, що наведені в переліку нижче, можете розпочинати і здійснювати господарську діяльність на тих самих принципах, що й польські громадяни:

 • дозвіл на постійне перебування;
 • дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу;
 • статус біженця;
 • додатковий захист;
 • згода на перебування з гуманітарних причин;
 • згода на толероване перебування;
 • дозвіл на тимчасове перебування, наданий у зв’язку з такими обставинами:
  – початком або продовженням стаціонарного навчання в вищому навчальному закладі або навчання в аспірантурі в Польщі (ст. 144 Закону «Про іноземців»),
  – возз’єднання сімей (ст. 159 абз. 1 Закону «Про іноземців»);
 • дозвіл на тимчасове перебування з одночасним перебуванням у шлюбі, укладеному з громадянином Польщі, котрий проживає в Польщі;
 • дозвіл на тимчасове перебування з метою здійснення господарської діяльності, наданий з огляду на продовження здійснюваної раніше господарської діяльності на підставі внесення до Центрального реєстру і інформації про господарську діяльність;
 • тимчасовий захист;
 • дійсна Карта поляка.

ВАЖЛИВО! Якщо підставою для перебування в Польщі є інший документ, якого немає в наведеному вище списку, ви можете розпочати та здійснювати господарську діяльність на території Польщі виключно у формі командитного товариства, командитно-акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства. Ви також можете у такі товариства вступати, оформляти на себе або купувати паї чи акції.

Щоб розпочати діяльність у формі товариства, слід пройти кілька етапів, які продемонструємо на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки на практиці іноземці частіше за все приймають рішення про відкриття та здійснення господарської діяльності саме в такій формі.

Крок 1: підписання договору товариства (акціонерного договору), який у даному випадку мусить бути оформлений у формі нотаріального акта (нотаріально посвідчений договір). Отже, ви повинні звернутися до нотаріуса (ціна підготовки документа для товариства зі статутним капіталом 5 000 злотих становить близько 230 злотих, з випискою з договору і податком включно).

Крок 2: внесення вкладів з метою формування статутного капіталу, мінімальний розмір якого становить 5 000 злотих.

Крок 3: вибори органів товариства, тобто правління, наглядової ради або ревізійної комісії, якщо це вимагається положеннями законодавства або договору товариства.

Крок 4: реєстрація товариства в реєстрі підприємців Державного судового реєстру (польська абревіатура – KRS). З цією метою слід заповнити відповідні офіційні формуляри: KRS-W3, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WM (їх можна роздрукувати з сайту).

Додатково, крім вищезазначених формулярів, слід додати:

 • заяву про присвоєння ідентифікаційного податкового номера ІПН (польська абревіатура – NIP, формуляр NIP 2), ідентифікаційну заяву до Статистичного управління про присвоєння номера в Національному офіційному реєстрі суб’єктів національного господарства (польська абревіатура – REGON, формуляр RG-1), а також заяву платника внесків до Державної страхової компанії (польська абревіатура – ZUS) за умови, що товариство має намір від початку своєї діяльності приймати на роботу працівників, або декларацію про те, що товариство не має працівників;
 • підтвердження сплати збору/оплати (судовий збір за внесення до реєстру становить 500 злотих, оплата за розміщення оголошення в «Судовому і господарському моніторі» (Monitor Sądowy i Gospodarczy) – 100 злотих);
 • договір товариства – 2 екземпляри;
 • список акціонерів, в якому слід вказати імена та прізвища або назву кожного акціонера, а також кількість і номінальну вартість його паїв;
 • список із переліком прізвищ, імен та адрес членів правління. Якщо обрані наглядова рада й ревізійна комісія, то додається список із переліком імен та прізвищ членів цих органів товариства. Також офіційно завірені підписи осіб, які мають право (уповноваження) представляти товариство (членів правління);
 • заяву всіх членів правління про те, що вклади з метою формування статутного капіталу були внесені всіма акціонерами повністю;
 • договір оренди/найму приміщення або інший документ, що підтверджує право на приміщення, в якому знаходиться офіс товариства (місцезнаходження товариства) – 2 екземпляри.

Формуляри з усіма іншими необхідними (передбаченими вимогами) документами слід подати до районного суду в межах територіальної юрисдикції суду (відповідно до місцезнаходження товариства) впродовж 6 місяців з дня підписання угоди.

Товариство з обмеженою відповідальністю та командитне товариство можна зареєструвати через Інтернет, у так званому режимі «S24». У такому випадку договір товариства укладається з використанням доступного в Інтернеті зразка договору, а нотаріальне посвідчення договору (оформлення у формі нотаріального акта) не вимагається. Подання заяви на реєстрацію товариства в реєстрі підприємців Державного судового реєстру також здійснюється через Інтернет. Суд, який займається реєстрацією суб’єктів господарської діяльності, розглядає заяву впродовж одного дня з дати її надходження – звідси абревіатура «S24». Після отримання підтвердження внесення до реєстру потрібно зареєструвати товариство в податковій адміністрації (формуляр заяви на отримання ідентифікаційного податкового номера NIP-2), статистичному управлінні (формуляр заяви про внесення до Національного офіційного реєстру суб’єктів національного господарства RG-1), а також, за необхідності, написати заяву платника внесків до Державної страхової компанії (польська абревіатура – ZUS, формуляр ZUS ZPA).

Реєстрацію товариства можна здійснити на інтернет-сторінці ems.ms.gov.pl.

УВАГА! Перш ніж розпочати господарську діяльність у Польщі, перевірте – у якій саме формі ви маєте право її здійснювати. Початок діяльності, що не відповідатиме положенням чинного законодавства, може стати причиною  постановлення щодо вас рішення під назвою «зобов’язання до повернення» (видворення з країни), наслідком якого є заборона в’їзду на територію Польщі (або на територію Польщі та інших країн Шенгенської зони) на строк від 1 до 3 років.

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись