Зміни до Закону про іноземців

0

12 лютого 2018 року набули чинності зміни до Закону «Про іноземців». Про те, що нового впроваджується, пише Управління у справах іноземців.

На сайті відомства повідомляється, що зміни спрямовані передусім на реалізацію Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС про умови в’їзду та перебування громадян третіх країн, що не є членами ЄС, у зв’язку із переведенням усередині підприємства. Крім того, зазначається: закон покликаний поліпшити правову базу, що дозволяє керувати міграцією в Польщі.

НОВІ ВИДИ ДОЗВОЛІВ НА ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ

Відтак, для реалізації Директиви (2014/66/UE), що стосується Закону «Про іноземців», були введені два нові види дозволів на тимчасове перебування:

 • з метою виконання робіт у зв’язку з переведенням усередині підприємства,
 • з метою використання довготривалої мобільності, також у зв’язку з переведенням усередині підприємства.

Крім цього, були додані положення, котрі є основою для перебування та виконання робіт у Польщі в межах так званої короткотермінової мобільності іноземців, які мають документи, що дають право на перебування, видане іншими державами – членами Європейського союзу з приміткою «ІСТ».

Мета перебування іноземця, який має один із таких дозволів та використовує короткотермінову мобільність, буде полягати у виконанні роботи в якості співробітника керівного персоналу, спеціаліста чи співробітника, що проходить стажування в так званому приймаючому підрозділі з центральним офісом на території Польщі. Ця особа буде тимчасово направлена в цей підрозділ основним працедавцем, який має центральний офіс за межами держав – членів ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, держав – сторін Угоди про Європейський економічний простір чи Швейцарської конфедерації.

Приймаючий підрозділ повинен залишатись у визначених капітало-організаційних зв’язках із даною одиницею, зокрема, бути філіалом або представником головного роботодавця чи належати до тієї ж групи підприємств, що і головний роботодавець. Поняття «група підприємств» окремо визначена в законі.

Однією з характерних особливостей нових видів дозволів на тимчасове перебування буде наступна вимога: тільки приймаючий підрозділ, у якому працюватиме іноземець, може клопотати про надання такого дозволу. Також дана одиниця буде єдиною стороною в процедурі видачі такого дозволу. Передбачений окремий зразок формуляра заяв, адаптований до специфіки нового виду дозволу. У випадку дозволу на тимчасове перебування з метою виконання робіт у зв’язку з переведенням усередині підприємства іноземець повинен буде знаходитися за межами території держав – членів ЄС. Після надання дозволу він зможе отримати візу з метою виконання предмету дозволу, а після прибуття до Польщі отримає вид на проживання з приміткою «ІСТ».

Отримання в Польщі дозволу на тимчасове перебування з метою виконання робіт у зв’язку  з переведенням усередині підприємства надасть іноземцеві право виконувати роботу в межах мобільності (як співробітнику керівного персоналу, спеціалісту чи співробітнику, що проходить стажування) в інших приймаючих підрозділах інших держав – членів ЄС. Така можливість зберігатиметься протягом терміну дії дозволу.

ФОРМИ МОБІЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ

Передбачено дві форми мобільності іноземців: короткотермінова – до 90 днів у будь-який 180-денний період для кожної держави – члена ЄС, і довготривала – протягом терміну понад 90 днів у даній державі – членові ЄС. Форми мобільності будуть діяти в державах – членах ЄС, які підпорядковуються Директиві 2014/66/UE (не стосується Великобританії, Ірландії та Данії). Спосіб використання мобільності в окремих державах – членах ЄС буде залежати від рішень, що реалізують дану Директиву, прийнятих у цих країнах.

Аналогічним чином, за наявності документа з приміткою «ІСТ», що дає право на перебування, виданого іншою державою – членом ЄС, іноземець може користуватися мобільністю на території Польщі протягом періоду, що не перевищує термін дії дозволу. Умовою використання короткотермінової мобільності (до 90 днів у будь-який 180-денний період) на території Польщі буде завчасне інформування голови Управління у справах іноземців про намір використовувати дану форму мобільності. Інформація надаватиметься приймаючим підрозділом з так званої першої держави – члена ЄС, який видав документ із приміткою «ІТС». Управління у справах іноземців буде виконувати функцію місцевого контактного пункту. Використання довготривалої мобільності в Польщі потребує нового виду дозволу на тимчасове перебування з метою використання довготривалої мобільності.

ЗМІНИ ВИМОГ ЩОДО НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ПЕРЕБУВАННЯ

Зміни до закону стосуються також низки положень Закону «Про іноземців», які покликані вдосконалити процедури, частково змінити вимоги щодо надання окремих дозволів на перебування або уточнити положення, формулювання яких до цього могли викликати сумніви на практиці. Наприклад:

 • Скасовуються формальні вимоги додатку до заяви – так званої інформації від старости про неможливість задовольнити кадрові потреби роботодавця на основі реєстрів безробітних та осіб, які шукають роботу, або про негативний результат найму, організованого для роботодавця. Даний документ може бути наданий у ході процедури. Вище викладені зміни стосуються заявок на надання дозволу на тимчасове перебування й роботу, а також на надання дозволу на тимчасове перебування з метою виконання роботи за професіями, що вимагають високої кваліфікації.
 • З метою вдосконалення процедур вводяться положення, що обмежують каталог окремих процедур, які проводяться на базі положень Закону «Про іноземців».
 • Скасовується вимога підписання умови про роботу на етапі процедури надання дозволу на тимчасове перебування й роботу. Інформація про дані роботодавця та умови щодо працевлаштування буде вимагатися воєводствами в додатку заяви про надання дозволу.
 • Скасовується вимога про наявність джерела стабільного та регулярного доходу, достатнього для покриття видатків на утримання себе і членів родини, при клопотанні на дозвіл на тимчасове перебування для випускника польського вишу, що шукає роботу. Може вимагатися, наприклад, наявність фінансових засобів на утримання.
 • До вимог надання дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС додається обов’язкова наявність підтвердження знання польської мови на рівні не нижче В1. Така вимога не буде стосуватися неповнолітніх, яким до дати складання заявки на дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС не виповнилося 16 років.

Закон вводить низку змін у процедурах, що стосуються обов’язку іноземця до повернення, а також у положеннях щодо:

 • визначення суми коштів, пов’язаних із видачею та реалізацією рішення про обов’язок іноземця до повернення,
 • затримання, розміщення в центрах для іноземців, що охороняються, та утримання іноземців під вартою,
 • соціальної, медичної та психологічної допомоги для осіб, звільнених із центрів, що охороняються, або центрів утримання іноземців під вартою, або для осіб, які не поміщені в центри під охорону та центри утримання іноземців під вартою за станом здоров’я.

ПРОФЕСІЇ, БАЖАНІ ДЛЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Більше того, зміни до закону дають особливу підставу для надання дозволів на тимчасове перебування та роботу іноземцю, метою перебування якого є виконання роботи у професіях, бажаних для польської економіки. Ці професії можуть бути зазначені в постанові міністра, відповідального за питання економіки. У випадку даного дозволу не буде використовуватися вимога надати підтвердження, що суб’єкт, який доручає виконання роботи, не є в стані задовольнити кадрові потреби на місцевому ринку праці. Аналогічно дозволу на тимчасове перебування з метою виконання роботи за професію, що вимагає високої кваліфікації, іноземець, який має цей спеціальний дозвіл на тимчасове перебування та роботу, буде захищений від його відміни у випадку безробіття. Буде створена також особлива підстава для надання дозволу на постійне перебування для іноземців, що мають такі дозволи після 4 років постійного перебування на території Польщі.

Положення, що стосуються цього особливого виду дозволу на тимчасове перебування та роботу, вступають у дію 1 січня 2019 року й будуть застосовуватися під час визначення професій, бажаних для польської економіки, у формі розпорядження до закону.

Новий закон також закладає правову основу для факультативного визначення лімітів, що надаються на конкретний календарний рік:

 • дозволів на тимчасове перебування та роботу,
 • дозволів на тимчасове перебування з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації,
 • дозволів на тимчасове перебування з метою виконання роботи у зв’язку з переведенням усередині підприємства,
 • дозволів на тимчасове перебування з метою ведення економічної діяльності для іноземця, що виконує роботу як член правління в компанії, акціями чи долями якої він володіє, або у якості прокуриста чи повного члена в командитно-акціонерному товаристві.

Ці положення будуть доповнюватись аналогічними їм на підставі дозволів на роботу, дозволів на сезонну роботу та заяв-доручень на виконання роботи іноземцем у Законі «Про сприяння працевлаштуванню та інституції ринку праці». Це дозволить визначати в розпорядженнях кількість лімітів із можливим урахуванням поділу на воєводства, професії, умови, на підставі яких буде виконуватися праця, та види виконуваної діяльності суб’єктом, що доручає виконання роботи.

Вищезазначені зміни набудуть чинності 1 січня 2019 року.

Share.