Хто в Польщі може працювати без дозволу на роботу – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Хто в Польщі може працювати без дозволу на роботу

15 Листопада 2018
Хто в Польщі може працювати без дозволу на роботу

Працевлаштування іноземців у Польщі пов’язане з необхідністю виконання низки нормативно-правових вимог, зокрема у більшості випадків вимагається документ, який дає право на виконання роботи. Однак слід пам’ятати, що не всі іммігранти, котрі хочуть працювати в Польщі, зобов’язані мати дозвіл на роботу або декларацію про надання роботи іноземцеві. Деякі іноземці можуть розпочати роботу на засадах, що поширюються на польських громадян, aбо взагалі звільняються від обов’язку мати дозвіл на роботу. Інакше кажучи, це означає, що деякі іноземці можуть працювати в Польщі без обов’язкового оформлення/отримання дозволу на роботу.

Встановлення засад, на яких можна розпочати професійну активність на території Польщі, має надзвичайно важливе значення, оскільки впливає на те, чи необхідно робити якісь кроки, а якщо потрібно, то які саме, щоб виконувати роботу відповідно до положень чинних законодавчих і нормативно-правових актів. Тому насамперед слід визначити, до якої із наведених нижче груп іноземців ви належите, аби не припуститися помилки, котра може спричинити негативні наслідки.

Іноземець має право виконувати роботу в Польщі за умови, якщо він:

 • має статус біженця, наданий у Польщі;
 • має наданий у Польщі додатковий захист;
 • має дозвіл на постійне перебування в Польщі;
 • має дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу в Республіці Польща;
 • має дозвіл на перебування з гуманітарних причин;
 • має згоду на толерантне перебування в Польщі;
 • користується тимчасовим захистом у Республіці Польща.

У вищезгаданих випадках іноземець може розпочинати роботу й працювати на таких самих засадах, що й польські громадяни, – на будь-якого роботодавця чи роботодавців, а також на підставі будь-якого виду договору: наприклад, трудового договору, договору підряду або договору про надання послуг.

Варто принагідно згадати, що аналогічні засади стосуються громадян країн – членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони, а також деяких членів їхніх сімей.

Особи, котрих звільнено від обов’язку мати дозвіл на роботу

Окрему групу становлять особи, котрих звільнено від обов’язку мати дозвіл на роботу. До цієї групи належать, зокрема, іноземці:

1. котрі мають дозвіл на тимчасове перебування, надане їм у зв’язку з:

 • початком або продовженням стаціонарного навчання в вищих навчальних закладах або аспірантурі (ст. 144 Закону «Про іноземців»);
 • проведенням наукових досліджень (ст. 151 абз. 1 або 2 Закону «Про іноземців»);
 • розлученням або сепарацією шлюбу іноземця, котрий є чоловіком/дружиною громадянина Польщі (ст. 158 абз. 2 пункт 1 Закону «Про іноземців»);
 • овдовінням іноземця, котрий був чоловіком/дружиною громадянина Польщі (ст. 158 абз. 2 пункт 2 Закону «Про іноземців»);
 • тим, що вони стали жертвою торгівлі людьми (ст. 176 Закону «Про іноземців»);
 • наявністю в них дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу, наданого іншою державою – членом Європейського Союзу (ст. 186 абз. 1 пункт 3 Закону «Про іноземців»);

возз’єднанням сімей (ст. 159 абз. 1 Закону «Про іноземців»);

2. котрі перебувають у шлюбі з громадянами Польщі та мають дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з укладенням шлюбу;
3. котрі мають Карту поляка;
4. котрі клопочуть про надання їм статусу біженця або перебувають у шлюбі з особою, від імені якої було подано заяву про надання статусу біженця, за умови, що мають довідку про право на роботу, видану керівником Управління у справах іноземних громадян, та дійсне тимчасове посвідчення особи іноземця. Довідка, що дає право на виконання роботи, видається на підставі заяви іноземця, якщо питання стосовно надання міжнародного захисту не було вирішене впродовж шести місяців і затримка з його розглядом не сталася з вини заявника;
5. котрі мають документ, що дає право на перебування з позначкою «ICT», виданий іншою державою – членом Європейського Союзу, а метою їх перебування в Польщі є виконання роботи на посадах працівників керівного персоналу, спеціалістів або працівників, які проходять стажування в рамках переведення (переміщення) всередині підприємства, впродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180-денного періоду;
6. стосовно яких міжнародні договори або окремі положення законодавчих/нормативно-правових актів допускають можливість виконання роботи без обов’язкової наявності дозволу, серед них (для прикладу) іноземці:

 • котрі є вчителями іноземних мов і виконують роботу в дитсадках, школах, інституціях, центрах, відділах підготовки вчителів або в колегіях, про які йдеться у положеннях правових актів про систему освіти, або в Добровільних трудових загонах (скаутські організації);
 • котрі індивідуально або в групах виконують/надають мистецькі послуги, що тривають до 30 днів упродовж календарного року;
 • котрі періодично (до 30 днів упродовж календарного року) виступають з лекціями, рефератами або презентаціями, що мають особливу наукову або мистецьку цінність;
 • котрі є спортсменами, які до 30 днів упродовж календарного року виконують роботу для суб’єкта, що має місцезнаходження на території Польщі, у зв’язку зі спортивними змаганнями або виконують роботу у зв’язку зі спортивними заходами міжнародного рівня, на які вони були делеговані відповідною міжнародною спортивною організацією;
 • котрі є студентами стаціонарної або аспірантами денної форми навчання, яке вони проходять у Республіці Польща;
 • котрі є студентами, які виконують роботу в рамках професійного стажування, на проходження якого їх скерували організації, що є членами міжнародних студентських об’єднань;
 • котрі є випускниками польських шкіл післягімназіального рівня, стаціонарної форми навчання у вищих навчальних закладах або аспірантами денної форми навчання в польських вишах, наукових інституціях Польської академії наук або в науково-дослідних інститутах, що працюють на підставі правових положень про науково-дослідні заклади;
 • котрі виконують роботу в статусі наукових працівників у суб’єктів, діяльність яких регулюється положеннями правових актів про науково-дослідні заклади;
 • котрі виконують роботу на підставі зареєстрованої декларації про намір надати роботу іноземцеві, згідно з умовами, вказаними в цьому документі.

Окрім того, виконувати роботу в Польщі, щоправда, в обмежених рамках, можуть іноземці, котрі мають:

 • дозвіл на тимчасове перебування й роботу (ст. 114 абз. 1 Закону «Про іноземців»);
 • дозвіл на тимчасове перебування й роботу – у випадку виконання функцій у правлінні юридичної особи (ст. 126 Закону «Про іноземців»);
 • дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання роботи за спеціальністю, яка вимагає високого рівня кваліфікації (ст. 127 Закону «Про іноземців»);
 • дозвіл на тимчасове перебування для здійснення господарської діяльності, що надається іноземцеві, метою перебування якого є виконання роботи на посаді в правлінні товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства, яке він створив або придбав його паї чи акції (ст. 142 абз. 3 Закону «Про іноземців»).

Іноземці, котрі отримали один із вищеописаних дозволів, мають право виконувати роботу в Польщі виключно на умовах, визначених цими дозволами, тобто лише для суб’єкта/суб’єктів, зазначених у дозволі, на вказаній у дозволі посаді та з урахуванням решти вимог щодо виконання роботи. Інакше кажучи, це означає, що всі вимоги/умови, описані в дозволі, мають знайти відображення в підписаному договорі, оскільки лише за цієї умови виконання роботи відбуватиметься відповідно до положень чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

Патриція МІЦКЕВИЧ

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись