Про Підляшшя на науковому рівні

0

Понад рік тому українське підляське середовище покликало до життя Підляський науковий інститут – структуру, яка має розвивати наукове життя в регіоні, вести дослідницьку, видавничу, документаційну та популяризаторську діяльність. 16–17 листопада інститут проведе ІІ Підляську українську наукову конференцію «Культура та мова Підляшшя протягом століть».

Перший на Підляшші науково-дослідний та освітній заклад утворився з ініціативи українського історика, доктора Григорія Купріяновича, підляшанина за походженням. Ідея знайшла підтримку серед українських науковців Підляшшя, а також людей, які цікавляться історією, традиціями й мовою регіону та популяризують знання про нього в різних публікаціях. 17 серпня 2017 року відбулися засновницькі збори товариства «Підляський науковий інститут», однак тільки 22 лютого цього року районний суд у Білостоці зареєстрував нову структуру.

«Думаємо про те, щоб у науковий спосіб показувати історію, культуру, традиції того регіону, з якого ми родом, в якому жили наші предки, і в такий спосіб внести свій вклад у великий доробок української науки», – заявляє ініціатор створення інституту.

Установа наукового характеру на Підляшші вкрай необхідна, оскільки це вже останній шанс записати місцевий пісенний фольклор, традиційну культуру підляського села й архаїчні українські говірки регіону та подати знання про це на науковому рівні. Щоправда, Підляшшя давно є предметом зацікавлень науковців, однак багато з них ігнорують український характер цієї території, поширюючи зовсім ненаукову інформацію про «перехідні», «мішані» говірки, «білоруський» фольклор, «пограничну» духовну й матеріальну спадщину. Ситуацію ускладнює факт, що в Білостоці, головному академічному центрі регіону, немає та ніколи не було україністики, кілька років навіть не ведуться заняття з української мови для студентів русистики. Науковці, пов’язані з українським підляським середовищем, найчастіше працюють в академічних осередках поза Підляшшям, переважно в Любліні, натомість ті, хто залишився в регіоні, не мають можливості розвивати наукові дослідження на належному професійному рівні. Підляський науковий інститут має заповнити ту прогалину в українському науковому житті та об’єднати людей, що займаються науковими питаннями, дослідників-аматорів і всіх зацікавлених вивченням і популяризацією тем, пов’язаних із Підляшшям.

Метою Підляського наукового інституту є перш за все ведення дослідницької роботи. Доктор Григорій Купріянович пояснює: «Думаємо, щоб у рамках цієї структури проводити наукові дослідження та показувати результати цих досліджень із різних сфер науки, починаючи, звичайно, від історії, культурології, фольклористики, мовознавства, літературознавства. Цікавлять нас також інші науки – економіка, географія чи захист навколишнього середовища».

Головні дії інституту – це проведення наукових конференцій і видавання наукового часопису. І Підляська українська наукова конференція «25 років Союзу українців Підляшшя» відбулася в Більську на Підляшші минулого року, однак з огляду на те, що Підляський науковий інститут не був ще зареєстрований у суді, він не міг стати її офіційним організатором. 16–17 листопада відбудеться ІІ Підляська українська наукова конференція – одна з перших великих ініціатив нової установи. Можливо, в наступному році вдасться також почати видавати український науковий часопис.

«Іншим виміром діяльності інституту повинно стати документування сучасного життя на Підляшші, української культурної активності в регіоні чи врешті – популяризаторська праця. Думаємо про те, щоб друкувати різні видання – не лише наукового, але й науково-популярного характеру», – додає доктор Г. Купріянович.

Звичайно, початки завжди бувають складні. Так є і з Підляським науковим інститутом, який, на жаль, не отримав дотації з державного бюджету ні на організацію конференції, ні на видання часопису. Однак це не знеохочує людей, які заангажовані в справи інституту й попри все намагаються будувати нову структуру та розвивати наукове життя на Підляшші.

Зацікавлені діями Підляського наукового інституту знайдуть детальнішу інформацію на сторінці.

Людмила ЛАБОВИЧ

Фото авторки статті. І Підляська українська наукова конференція.

Share.