Зміни у правилах працевлаштування іноземців на території Польщі та у процедурі видачі віз

0
У зв’язку із набуттям чинності від 1 січня 2018 року Розпорядження Міністра Внутрішніх Справ та Адміністрації від 13 жовтня 2017 року, що змінює Розпорядження в справі віз для іноземців від 05 травня 2014 року, змінюються символи на візах, що містять інформацію про мету перебування на території Республіки Польща. Про це повідомляє Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку. 

Вище вказані зміни особливо стосуються віз з метою виконання праці:

  • Символом “05a будуть позначатися візи, видані з метою виконання праці протягом періоду, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців (“короткотермінові роботи”), на основі внесеної до реєстру заяв заяви – доручення на виконання праці іноземцем.
  • Символом “05b” позначатися будуть візи, видані з метою виконання робіт, про які йдеться у ст. 88, п. 2 Закону від 20 квітня 2004 року Про промоцію працевлаштування та інститути ринку праці. (Dz.U. z 2017r. poz. 1065, 1292, 1321,1428,1543), протягом періоду, що не перевищує 9 місяців протягом календарного року на основі формуляру-підтвердження внесення заяви до реєстру заяв щодо виконання сезонних робіт.
  • Символом „06” позначатися будуть візи видані з метою виконання інших видів робіт, аніж зазначені в ст. 60, п. 1, п.п 5, 5а Закону (для власників дозволів на виконання робіт на території Республіки Польща).

Додатково Розпорядження передбачає розміщення на візах символу “17a у випадку віз, виданих з метою приїзду на територію Республіки Польща у якості члена найближчої родини громадян, що перебувають у Польщі на основі дозволу на постійне перебування, отриманого на основі Карти Поляка.

Сезонні роботи

Необхідність змін символів на візах з метою працевлаштування виникла у зв’язку із новелізацією Закону від 20 квітня 2004 року Про промоцію працевлаштування та інститути ринку праці (Dz. U. Z 2017r. poz. 1065). Новелізація запроваджує інституцію сезонних робіт щодо громадян всіх третіх країн (виконання робіт протягом періоду, що не перевищує 9 місяців – макс. 270 днів протягом календарного року, що розпочинається від дати першого в’їзду на територію держави шенгенської зони). Вище вказані правила стосуються працівників, працевлаштованих виключно в наступних секторах: сільське господарство, лісництво, полювання, рибальство, діяльність пов’язана із арендою житла та гастрономічними послугами, туризм.  Візи видані у випадках, яких стосуються вище вказані правила позначатися будуть символом “05b”, а основним документом, що підтверджує мету подорожі буде отриманий у Повітовому Бюро Праці формуляр-підтвердження внесення заяви до реєстру заяв щодо виконання сезонних робіт.

Щодо громадян 6 держав, до яких має застосування інституція “короткотермінових робіт”– виконання праці протягом періоду, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців (Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Україна), Закон затверджує обов’язок внесення до реєстру, що ведеться старостою (фактично Повітове Бюро Праці) “заяв-доручень на виконання праці іноземцем” (попередня назва – “Заява-доручення про намір працевлаштування іноземця”).

Окрім того, у нових  юридичних умовах виконання короткотермінових робіт буде стосуватися робіт, виконання яких не вимагає отримання дозволу на сезонні роботи. Щодо випадків, до яких мають застосування нові правила “короткотермінових робіт” видані візи будуть позначені символом “05a”, а основним документом для підтвердженням мети подорожі буде внесена до реєстру заяв заява-доручення на виконання робіт іноземцем.

Тимчасово діючими будуть також правила видачі віз на основі заяв-доручень про намір працевлаштування іноземцям попереднього зразка. Власники заяв, отриманих за попередніми правилами, будуть мати можливість після 01 січня 2018 звертатися з метою отримання національної або шенгенської візи терміном не пізнішим ніж 31 жовтня 2018 року, за умови, що термін виконання робіт буде не довший, ніж до 31 грудня 2018 року. У таких випадках, візи будуть позначені символом “05”.

Share.