Як іноземець, який перебуває в Польщі на підставі дозволу на перебування чи візи, може змінити працедавця? – Наш вибір — інформаційний портал для українців у Польщі

Як іноземець, який перебуває в Польщі на підставі дозволу на перебування чи візи, може змінити працедавця?

4 Січня 2022
Як іноземець, який перебуває в Польщі на підставі дозволу на перебування чи візи, може змінити працедавця?

Нещодавно Сейм – нижня палата польського парламенту – прийняв поправки до закону про іноземців. Зокрема, ці поправки стосувалися зміни дозволу на тимчасове перебування в ситуації, якщо іноземець змінює працедавця чи займану посаду. Ці зміни, безумовно, позитивно вплинули б на легальне працевлаштування в Польщі, а також зменшили б кількість бюрократичних процедур, з якими іноземці стикаються після приїзду. Проте важливо знати, що вони повинні пройти ще чималий шлях перед тим, як набрати чинності. Поправки, прийняті Сеймом, ще мусить ухвалити Сенат – вища палата польського парламенту, після чого цей документ повинен отримати підпис президента Польщі, бути опублікованим та вступити в дію. 


Поки зміни до закону не внесені, при зміні працедавця, займаної посади чи  заробітної плати на меншу іноземець повинен отримати новий дозвіл на тимчасове перебування з метою виконання роботи, що називається «з прив’язкою до працедавця». Перш за все потрібно звернути увагу на рішення («decyzja»), яке видається у воєводському управлінні при одержанні карти перебування («karta pobytu»). У рішенні обов’язково є інформація про працедавця, посаду, заробітну плату, а також вид договору підписаного з працедавцем, або якщо іноземець звільнений від необхідності мати дозвіл на роботу в Польщі – інформація, на основі якої статті з закону про іноземців виданий дозвіл на перебування.

Після втрати роботи або в разі змін у працевлаштуванні в того самого роботодавця, а також при зміні підстави перебування, іноземець має обов’язок протягом 15 робочих днів повідомити відповідне воєводське управління про цей факт. І протягом 30 робочих днів з моменту зміни статусу працевлаштування подати заяву на видавання дозволу на перебування та роботу в нового роботодавця чи на нових умовах. Важливо пам’ятати, що дозвіл на перебування й роботу не дає права працювати в іншого роботодавця або на інших засадах, ніж ті, які вписані в рішенні. Для зміни потрібно отримати дозвіл на роботу («zezwolenie na pracę») або заяву про доручення праці іноземцеві («oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi») та подати нову заяву на отримання дозволу на перебування з метою виконання роботи. У такій ситуації  карта перебування буде дійсна, поки іноземець не отримає рішення про її анулювання. Але, як правило, попередню карту анулюють уже тоді, коли іноземець отримає нову.

Варто пам’ятати: дозвіл на перебування з метою виконання роботи, так само як і дозвіл на роботу чи заява про доручення роботи іноземцеві, видаються для конкретного працедавця, на вказану посаду, мінімальну заробітну плату та договір. При будь-яких змінах за умови працевлаштування на підставі названих документів працедавець повинен отримати новий дозвіл.

Якщо іноземець звільнений від необхідності мати дозвіл на роботу в Польщі, наприклад, є випускником вищого навчального закладу денної форми або має свідоцтво про закінчення післяліцейної школи, в рішенні про надання дозволу на перебування з метою виконання роботи буде зазначено статтю з закону про іноземців, яка підтверджує цей факт, і не буде інформації про роботодавця. У такій ситуації зміна працедавця не вимагає зміни дозволу на перебування, проте обов’язковим є інформування відповідної воєводської адміністрації протягом 15 робочих днів про це. При зміні роботи, якщо дотримані всі інші умови отриманого дозволу щодо мінімального доходу, місця проживання та медичного страхування, наданий дозвіл на тимчасове перебування не втратить чинності, а іноземець може й надалі перебувати в Польщі на його підставі та працювати.

Варто знати, що якщо іноземець перебуває в Польщі на підставі візи й працевлаштований на підставі дозволу на роботу чи заяви про доручення роботи іноземцеві, при зміні роботодавця чи посади працедавець зобов’язаний отримати тільки новий дозвільний документ. Натомість віза не підлягає заміні – на її підставі іноземець має право перебувати й надалі.

Положення законодавства щодо працевлаштування іноземців змінюються доволі часто, тож працівники та роботодавці повинні постійно їх відслідковувати та своєчасно до них достосовуватися. Адже саме законне працевлаштування забезпечує надійний захист працівників-іноземців.

Олександра ПУСТОВА

Новини від “Нашого вибору” в Телеграмі
підписатись