Переглядаєш: білінгвізм

Життя

Різні люди вели записи того, як дитина опановує мову. Наприклад, Чарльз Дарвін або Олександр Романович…